Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar verklarende woordenlijst
Ga naar bronnen
Ga naar bijlagen
   
Drempelsweg icoon

BronnenHet is moeilijk om alle bronnen die ik bij dit verslag heb gebruikt te noemen. Ik doe toch een poging.

Boeken

Site Seeing, the development of an accessible website of webbased multimedia product
Eric Velleman en Henk Snetselaar
maart 2000

Webdesign & HTML in de praktijk
Peter Kentie
3e geheel herziene druk, maart 1998

Core CSS
Keith Schengili-Roberts
2000

About Face: the essentials of user interface design
Alan Cooper
augustus 1995


Personen / instellingen

TNO Technische Menskunde
Mark Neerincx
internet: www.tm.tno.nl

Stichting Bartiméus / Accessibility.nl
e-mail: access@Bartiméus.nl
internet: www.bartimeus.nl, www.accessibility.nl

Medewerkers van het Drempels Weg projectteam
binnen NMG Nieuwe Media Groep

Gesprekken en interviews voor dit verslag


Websites (selectie)

www.drempelsweg.nl

www.w3c.org/WAI
(Web Accessibility Initiative v/h W3C)

www.cast.org/bobby
(Bobby)

Web Access Project

www.webaim.org

http:www.w3c.nl/vertalingen/WCAG/
(Nederlandse vertaling van de richtlijnen)

www.useit.com
(Jacob Nielsen blijft ook hier geldig)

www.access-board.gov

www.webmonkey.com

www.internetusability.com

www.accessibility.nl / www.bartimeus.nl


Documenten (zie bijlagen)

Behoefte inventarisatie
(Booij en Van Bruggen / Anker Solutions)

Omgevingsanalyse
(Politiek Online)

Keurmerkenonderzoek
(Politiek Online)

Tekst Intentieverklaringen
(W3C / Nieuwe Media Groep / Politiek Online)

Nulmeting kwantitatief onderzoek
(Booij en Van Bruggen / Anker Solutions)

Quickscan Multimedia Centrum
(Nederland Kennisland)

Rapport Multimediacentrum en aangepaste internetplekken
(Casimir)


Overig

Het NMG Drempels Weg extranet™ (for members only)
diverse documenten, gespreksverslagen en notulen
(bedrijfsgeheim)

Meet Human Factors - Towards a User Friendly Web
(TNO Human Factors Research Institute)
www.tm.tno.nl

volgende pagina:

Bijlagen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: bronnen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Bijlagen