Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar verklarende woordenlijst
Ga naar bronnen
Ga naar bijlagen
   
icoon afsluitend gedeelte

Verklarende woordenlijstOp deze pagina kan de lezer tekst en uitleg vinden bij enkele van de moeilijke of jargonbegrippen uit deze afstudeerscriptie.

accessibilityEngels voor toegankelijkheid. Wordt vooral gebruikt in een technische context en in combinatie met usability (zie aldaar).
alt-tekstTekst dat als alternatief wordt geboden voor een afbeelding. Verschijnt als de muis enige tijd over een plaatje wordt gehouden (indien alt-tekst aanwezig is). De alt-teksten worden voornamelijk door visueel gehandicapten gebruikt om te weten te komen wat er op een plaatje staat. Aangezien plaatjes ook voor navigatie worden gebruikt is dit geen overbodige luxe. Verstandelijk gehandicapten gebruiken alt-teksten soms ook als een bevestiging dat ze goed zitten.
(Zie figuur 1)
BobbyProgramma om sites te testen op hun toegankelijkheid.
www.cast.org/bobby
Bobby ApprovedEen website die Bobby Approved is, voldoet aan de prioriteit 1 richtlijnen van het W3C.
brailleleesregelApparaat dat visueel gehandicapten gebruiken om de teksten op het scherm om te zetten in braille. Werkt meestal in combinatie met screenreader (zie aldaar) en een laptop computer.
(Zie figuur 2)
contentDe inhoud, informatie of tekst van een webpagina of website. Een website bestaat in de regel uit content en opmaak.
cookieInformatie die op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen om later door de website opnieuw te worden gelezen en gebruikt.
CSSStaat voor Cascading Style Sheets, een techniek om meer invloed te hebben op de opmaak van een webpagina. CSS wordt altijd in combinatie met en als aanvulling op HTML gebruikt. Wordt vooral gebruikt om opmaak van content te scheiden en vormgeving centraal te beheren. Websites die gebruik maken van CSS zijn over het algemeen toegankelijker, omdat de 'pure' content in HTML overblijft als de gebruiker de Style Sheets uitschakelt.
demositesDemonstratiewebsites die tijdens het project Drempels Weg zijn gebouwd als praktijkvoorbeelden bij de richtlijnen. Sneevert en Profimarkt zijn demosites.
facilitaire websitewww.drempelsweg.nl, de website die de faciliteiten levert voor de beleidsmaker, manager of internetbureau om in contact te komen met toegankelijkheidsaanpassingen in de vorm van richtlijnen en voorbeelden, nieuws, discussie en achtergrondinformatie.
flagVeld in een database of applicatie, speciaal toegevoegd om aan te geven of er aan een bepaalde conditie is voldaan.
floormanagerHier: uitvoerend projectmanager die op de produktievloer rondloopt en het overzicht heeft over de taken die de verschillende produktiemedewerkers moeten uitvoeren.
frame; framesetEen internetpagina die is opgebouwd uit verschillende stukjes andere internetpagina's, bijvoorbeeld een voor de navigatie en een voor de content. De afzonderlijke frames worden samengehouden door een frameset. Zowel frames als framesets zijn HTML-pagina's.
Omdat met name tekstbrowsers geen totaalbeeld kunnen tonen, maar alleen een frame of een frameset, zijn er voor internetpagina's die uit frames zijn opgebouwd speciale aanpassingen nodig om ze toegankelijk te maken.
HTMLStaat voor HyperText Markup Language, de taal waarin websites worden geschreven en opgemaakt. In een HTML-pagina kan zowel content als structuur en opmaak staan.
HTML-tagStuk in de HTML-code dat geen content is en meestal de structuur of de opmaak bepaald.
<IMG src="plaatje.gif"> is een voorbeeld van een HTML-tag die ervoor zorgt dat een plaatje zichtbaar wordt in een webpagina.
JavaScriptScriptingtaal; wordt gebruikt om webpagina's interactiever te maken. Maakt een website echter meestal ontoegankelijker.
MySQLOpen source databasetype. Dit is het soort database dat gebruikt is om de richtlijnen in te ordenen.
NMGNMG Nieuwe Media Groep is de organisatie waarbinnen ik de afstudeeropdracht vervulde.
www.nmg.nl
Open sourceSoftwareprogramma, waarvan de broncode openbaar is gemaakt en waarvan gebruikers aanpassingen en verbeteringen aan mogen brengen. Open source software is meestal gratis en ontwikkeld door een groot aantal personen.
PHPStond oorspronkelijk voor Personal Home Page Tools. PHP is een internet programmeertaal die is ingebed in de HTML van een webpagina. De pagina krijgt dan meestal de extensie *.php of *.php3.
Voordat de pagina van de server naar de gebruiker wordt gestuurd zal de PHP de operaties uitvoeren die in de PHP-pagina staan. Pagina's met PHP kunnen gezien worden als 'dynamische HTML pagina's', omdat de content afhankelijk is van wat er in het PHP-script staat (bijvoorbeeld het ophalen van gegevens uit een database).
richtlijnRegel waarnaar gewerkt, gehandeld moet worden.
screenreaderSpraaksyntheseprogramma, dat de teksten op het beeldscherm omzet in gesproken woord. Een screenreader kan geen plaatjes naar tekst vertalen als er geen alt-teksten bij de plaatjes staan.
standaardinterfacesDat deel van de voorbeeldsites dat werd gebruikt om te laten zien hoe je dezelfde content op verschillende toegankelijke manieren kunt aanbieden. Er waren binnen Drempels Weg vier standaardinterfaces.
standaardqueriesKnoppen in een website of applicatie om standaardinformatie uit de database op te vragen, volgens een van te voren bepaalde indeling of sortering.
Een query is een SQL-commando (zie aldaar) om specifieke informatie uit een database op te vragen.
style sheetsZie CSS
SQLStaat voor Simple Query Language, de standaardtaal die wordt gebruik om precieze gegevens uit een database op te vragen.
SvCAfkorting voor de School voor Communicatiesystemen.
www.svc.fcj.hvu.nl
tagZie HTML-tag.
toegankelijkTe bereiken; bezocht mogende of kunnende worden.
URLStaat voor Uniform Resource Locator. Internetadres. www.drempelsweg.nl is een URL.
usabilityBruikbaarheid. In de context gaat het dan meestal over gebruiksvriendelijkheid.
user agentAlle apparaten en software, waarmee internetpagina's bekeken kunnen worden. Voorbeelden van user agents zijn een browser, een palmtop-pc en een WAP-telefoon.
visited linkEen functie in de browser, waarbij deze 'onthoudt' welke pagina's door de gebruiker reeds bezocht zijn. Linkjes naar bezochte pagina's krijgen dan een andere kleur.
voorbeeldsitesVerzamelnaam voor de twee demosites en de vier standaardinterfaces.
voortschrijdend inzichtGevleugelde uitdrukking binnen NMG tijdens het Drempels Weg project. Gebruikt om aan te geven dat we door nieuwe inzichten van het gebaande pad afwijken. Wordt in de scriptie vaak cynisch gebruikt.
VWSHet ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport was initiatiefnemer en opdrachtgever voor het project Drempels Weg.
www.minvws.nl
W3CStaat voor World Wide Web Consortium. Amerikaanse instelling die de standaarden vastlegt op alle mogelijke gebieden binnen de internetwereld.
www.w3c.org
WAIStaat voor Web Accessibility Initiative, actiegroep van het W3C om toegankelijkheid te vergroten op het internet. WAI heeft de originele richtlijnen voor toegankelijkheid opgesteld.
www.w3c.org/WAI
XHTMLStaat voor eXtendible HyperText Markup Language; deze nieuwe versie (5.0) van HTML is een afgeleide van XML (eXtendible Modelling Language).


Voor meer uitleg bij de technische begrippen, zie www.whatis.com

volgende pagina:

Bronnen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstElvis draagt een witte zijden overall met rood borduurwerk en een rode sjaal. Verder draagt hij struisvogelleren cowboylaarzen en een brede riem met echte edelstenen.
Fig.1: Elvis ontwikkelde in de jaren 70 een unieke kledingstijl.
Een voorbeeld van het gebruik van alt-teksten. Door met de cursor op het plaatje te blijven hangen komt extra informatie beschikbaar. Ook blinden kunnen zo te weten komen wat Elvis draagt, omdat dat door hun screenreader wordt voorgelezen.

Foto: brailleleesregel
Fig. 2: een brailleleesregel
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Bronnen