Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
   
Drempelsweg icoon

IntroductieVoor u heeft u de afstudeerscriptie die ik in het kader van mijn afstudeerstage 'Drempels Weg' heb geschreven. De kans dat u hem voor u heeft liggen is vrij klein, omdat ik mijn afstudeerscriptie in de vorm van een website aanbied.

Dankwoord
Omdat ik het voorwoord niet zelf schrijf, wil ik graag op deze plaats mijn dank betuigen aan iedereen die mij heeft geholpen met deze afstudeerscriptie en heeft bijgedragen met materiaal en inspiratie.

In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Ilse Jonker bedanken voor haar kritische en frisse blik. Vele uren heeft zij gestoken in het lezen van mijn schrijfsels. Dit geldt ook voor Jessica Piek. Werkplekbegeleider Angelique Verheijen ben ik erg dankbaar voor haar grafische aanvullingen (o.a. het poster- en cd-hoesontwerp en een aantal foto's in deze scriptiesite).

Ik wil Anno Pomp van VWS hartelijk bedanken voor zijn bijzondere bijdrage in de vorm van een voorwoord bij deze scriptie. Het zijn dit soort waardevolle bijdrages die de scriptie verlevendigen.

Verder was deze scriptie wellicht half zo interessant (en omvangrijk) zonder de input, ervaringen en materiaal van collega-NMG-ers als David Saris, Annemarieke Noordhoff, Glenn vd Burg en Henk Tummers. Mijn dank hiervoor.

Tenslotte wil ik afstudeerdocent Hans Fröling bedanken, zonder wiens enthousiasme deze scriptie nooit tot een website was uitgegroeid.

volgende pagina:

Samenvatting

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: ambassadeur Pascal beeldt in gebarentaal 'Drempels Weg' uit
Fig.1: 'Drempels weg' in gebarentaal
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Samenvatting