Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
Ga naar sitemap
  
Drempelsweg icoon

InhoudsopgaveHoewel de stagegids een inhoudsopgave voorschrijft voor de scriptie, heb ik besloten me te beperken tot een sitemap, zoals gebruikelijk is bij websites.

Ik vind een echte inhoudsopgave echt passen bij een papieren document. Met een sitemap kun je net zo goed zien welke rubrieken er langskomen en hoe de pagina's zich tot elkaar verhouden. Bovendien kun je met een sitemap meteen doorklikken naar het gewenste onderwerp.

ga naar de Sitemap

Met de visited linkkleur in de sitemap kan bekeken worden welke pagina's binnen de scriptie reeds bezocht zijn en welke nog niet.

Voor het opzoeken van moeilijke begrippen heb ik een verklarende woordenlijst beschikbaar gesteld.

volgende pagina:

Voorwoord

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijst


Foto: gehandicapten in het internetcafé
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Sitemap