Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
Ga naar stagedoelstellingen
Ga naar context SvC
Ga naar waarom een site?
  
Drempelsweg icoon

Het afstudeerprojectHet is van belang mijn afstudeeractiviteiten te onderscheiden van de activiteiten die in de rest van het project plaatsvonden. Daarom is het belangrijk om de precieze stagedoelstellingen in kaart te brengen.

Ik heb lange tijd geworsteld met de indeling van deze scriptiesite. Dit komt omdat de processen en functies die bij het project horen erg verstrengeld zijn met de processen en functies die ik uit naam van mijn afstudeerstage heb vervuld. Soms is het voor mijzelf niet eens duidelijk of ik een activiteit als onderdeel van mijn stage moet zien of als een bijkomstigheid, veroorzaakt door de structuur van het project en de organisatie waarin ik actief was.
Omdat dit onderscheid op bepaalde punten van minder groot belang is dan de voortgang van het verhaal, behandel ik eerst alle van belang zijnde contextuele en functionele aspecten van het project. Daarbij vermeld ik duidelijk als ik niet betrokken ben geweest bij een onderdeel.

Later in de kern van dit verslag, bij 'Evaluatie project' en bij 'Evaluatie van de stage' zal ik een samenvattende opsomming geven van alle behandelde aspecten die ik voor mijn rekening acht. Het onderscheid wordt hier dus duidelijker. Daarop volgen mijn conclusies bij dit verslag.

Stagedoelstellingen
Hier wordt een opsomming gegeven van de stagedoelstellingen, zoals deze van te voren waren opgesteld ter goedkeuring aan de school.

Ga naar Stagedoelstellingen


Context SvC
Hier wordt het project in de context van de School voor Communicatiesystemen geplaatst. Waarom is dit afstudeerproject interessant voor de SvC?

Ga naar Context binnen de SvC


Waarom een site?
Hier leg ik kort mijn beslissing uit om mijn afstudeerscriptie in de vorm van een website aan te bieden.

Ga naar Waarom in de vorm van een site?

volgende pagina:

Stagedoelstellingen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Ferry Mingelen interviewt Roger van Boxtel en Margot Vliegenthart
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Stagedoelstellingen