Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
   
Drempelsweg icoon

Kern van het verslagWe zijn nu aangekomen bij de hoofdstukken waar het om draait: de kern van het verslag. Ik zal hier een korte introductie doen van de hoofdstukken die aan bod komen. Elk hoofdstuk heeft weer een eigen korte introductie van haar subrubrieken. Voor het beste chronologische overzicht kunnen deze hoofdstukken het best in de huidige volgorde worden gelezen.

Toegankelijkheid
Hier leg ik uit wat toegankelijkheid eigenlijk is en hoe het is geregeld met toegankelijkheid in Nederland en een aantal vooruitlopende landen in de wereld.

Ga naar Toegankelijkheid


Achtergronden project
Dan zal ik informatie geven over het project Drempels Weg. Aan bod komen onder andere de initiatiefnemer van het project, de doelgroep, deelnemers aan het project en de verschillende deelprojecten waaruit het project Drempels Weg bestond.

Ga naar Achtergronden project


Vooronderzoeken
In Vooronderzoeken behandel ik de meest in het oog lopende resultaten van de verschillende vooronderzoeken die zijn gepleegd voor dit project. Aan bod komen onder andere de omgevingsanalyse, de behoefte inventarisatie, het keurmerkenonderzoek en het richtlijnenonderzoek.

Ga naar Vooronderzoeken


Onderdelen Drempelsweg.nl
Dit is het hoofdstuk waarin ik de verschillende onderdelen van de facilitaire website Drempelsweg.nl bespreek, die allen een produkt zijn van mijn afstudeerstage. Daaronder vallen ook de richtlijnen en de voorbeeldsites. Ik bespreek eerst de produkten en dan pas het proces, om er tijdens de procesbeschrijving gemakkelijker naar te kunnen refereren. In het onderdelenhoofdstuk is vooral het wat van mijn stage van belang.

Ga naar Onderdelen van Drempelsweg.nl


Procesbeschrijving
Hier komt de wijze aan bod, waarop de verschillende produkten tot stand zijn gekomen. Het laat de verschillende produkten evolueren tot de huidige vorm. Vooral het waarom van het proces is hier interessant.

Ga naar Procesbeschrijving


Evaluatie project
Dit is waar ik het gehele project evalueer. De deelprojecten worden niet langer afzonderlijk belicht. Ik behandel onder andere de resultaten, de effecten en gevolgen van het project Drempels Weg.

Ga naar Evaluatie project


Evaluatie van de stage
Vervolgens evalueer ik de afstudeerstage. Dit doe ik op een geheel andere manier. Ik bekijk wel eerst wat er terecht is gekomen van mijn stagedoelstellingen en produkten, maar schrijf toch vooral over mijn ervaringen, de werkwijze die ik hanteerde, mijn rol in het geheel en de andere projectleden en overige personen waarmee ik tijdens mijn stage in aanraking ben gekomen.

Ga naar Evaluatie van de stage


Conclusies & Aanbevelingen
Tenslotte is het tijd voor het noteren van mijn conclusies. Daarna werp ik nog een blik in de toekomst van het project Drempels Weg en toegankelijkheid en als laatste doe ik nog enkele aanbevelingen.

Ga naar Conclusies & aanbevelingenNavigatie


Tenslotte nog een opmerking die het navigeren door deze scriptiesite kunnen vergemakkelijken: op elke pagina staan twee linkjes naar de volgende pagina. Een staat onderaan de tekst, voor als de pagina gelezen is en er doorgeklikt moet worden naar de volgende pagina.
De link rechts bovenaan is bedoeld om snel door de pagina's te bladeren als een boek. De vette introductieteksten bovenaan elke pagina maken het mogelijk om snel een indruk te krijgen van de inhoud van de pagina.

Daarnaast staan op elke pagina ook rechtsboven linkjes naar de Sitemap en de Verklarende Woordenlijst.

volgende pagina:

Wat is toegankelijkheid?

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: ambassadeur Jacko van Dijk aan het werk
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Wat is toegankelijkheid?