Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar conclusies
Ga naar verwachtingen
Ga naar aanbevelingen
 
Drempelsweg icoon

Conclusies & aanbevelingenIn dit laatste hoofdstuk van de kern trek ik niet alleen mijn conclusies. Ik zal enkele verwachtingen voor de toekomst voor toegankelijkheid en voor het project Drempel Weg uitspreken en tenslotte enkele aanbevelingen doen.

Conclusies
Op deze pagina staan de belangrijkste conclusies die ik trek uit deze afstudeerscriptie.

Ga naar Conclusies


Verwachtingen
Ik heb inmiddels veel informatie over het vervolgtraject van Drempels Weg. Deze informatie wil ik hier graag bespreken om te laten zien dat de continuïteit van het project gewaarborgd is.

Ga naar Verwachtingen


Aanbevelingen
Tenslotte die ik nog enkele aanbevelingen voor te toekomst.

Ga naar Aanbevelingen

volgende pagina:

Conclusies

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijst


Foto: drempelsweg.nl, de poster
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Conclusies