Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar conclusies
Ga naar verwachtingen
Ga naar aanbevelingen
 
Drempelsweg icoon

AanbevelingenDeze laatste pagina in de kern van het verslag wil ik graag gebruiken voor het doen van enkele aanbevelingen en overpeinzingen.

Het vervolgtraject van Drempels Weg is een stap in de goede richting van een toegankelijk internet. Zoals projectmanager David Saris placht te zeggen: elke website die zich maar een beetje aanpast is meegenomen. Elke stap is er eentje.

Toegankelijkheid is niet alleen een verhaal van techniek. Het is een manier van denken. En deze manier van denken vergt bewustwording. Het is vooral rekening houden met anderen, met mensen die een beperking hebben. Als je eenmaal weet wat je er aan kunt doen om een website toegankelijker te maken vergt dit vrijwel geen extra inspanning.

Het project Drempels Weg heeft bij mij in ieder geval het bewustzijn bijgebracht, dat niet iedereen op dezelfde manier functioneert op het internet. Deze mensen zijn in de regel enorm geholpen met enkele simpele -en vaak voor de bezoeker onmerkbare- aanpassingen. Het is soms verbazend om te zien hoeveel gehandicapten soms uit het medium internet kunnen halen. En hoe onafhankelijk ze ervan kunnen worden.
Internet als communicatie-, transactie-, leer-, werk-, informatie- en ontspanningsmiddel. Met recht het deurtje naar de wereld genoemd.

Ik heb nu samen met de overige deelnemers de weg geplaveid voor andere webbouwers in Nederland om iets te doen aan toegankelijkheid. Nu is het tijd voor overheidsinstanties en internetbureaus om in alle gelederen na te denken over de wenselijkheid, noodzaak en praktische invulling van toegankelijkheidsaanpassingen. De mogelijkheden en faciliteiten zijn er inmiddels, nu moeten ze nog benut worden.

volgende pagina:

Afsluitend deel

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: overpeinzingen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Afsluitend deel