Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar conclusies
Ga naar verwachtingen
Ga naar aanbevelingen
 
Drempelsweg icoon

ConclusiesEen jaar geleden was het slecht gesteld met de toegankelijkheid van Nederlandstalige websites. Het ministerie van VWS onderkende dit. Vanuit de doelstelling om gehandicapten een meer volwaardige rol te laten spelen werd het project Drempels Weg in het leven geroepen door staatssecretaris Vliegenthart.


De eerste resultaten van het project zijn nu al zichtbaar: zo is er nu een centraal punt waar de richtlijnen en voorbeelden voor de toegankelijkheid staan, er is een vernieuwde VWS-site en gehandicapten zijn over het algemeen mondiger geworden als het gaat om het benaderen van aanbieders van websites.

Met een grote groep deelnemers hebben we gewerkt aan het project Drempels Weg. In het begin waren de precieze uitkomsten van de verschillende deelprojecten allerminst duidelijk. De projectleden hebben zelf hun invulling aan de deelprojecten gegeven en zo onder andere gezorgd voor een unieke website met bruikbare informatie over toegankelijkheid, Drempelsweg.nl. Deze website werd voor het eerst aan het publiek getoond tijdens de openingsmanifestatie op 28 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.

Produkten
De belangrijkste produkten van mijn afstudeeropdracht zijn de facilitaire website Drempelsweg.nl, de richtlijnen en de voorbeeldsites. Deze laatste geven een praktijkvoorbeeld bij de richtlijnen.
De facilitaire website faciliteert de informatievoorziening over toegankelijkheid aan haar doelgroep. De richtlijnen zijn een vertaalde, geïnterpreteerde, verrijkte en becommentarieerde versie van die van het W3C. De voorbeeldsites bestaan uit twee demonstratiewebsites en vier standaardinterfaces.

Proces
Door de combinatie van nieuwe technieken en regels toepassen en snel bouwen is het voor alle een spannend traject geweest, waarin iedereen veel geleerd heeft.

Zolang bepaalde kennis niet wordt overgedragen blijft de specialist de enige die de klus kan klaren. Dit kan de voortgang van het proces belemmeren.
Toegankelijkheid is namelijk niet alleen een kwestie van de juiste techniek toepassen: alle disciplines die vertegenwoordigd zijn bij het bouwen van een website dienen rekening te houden met de toegankelijkheid. Dit geldt dus ook voor de ontwerper, de redacteur en de functioneel ontwerper en natuurlijk de webbouwer.

Afstudeeropdracht
Hoewel ik niet precies voldoe aan alle punten die ik van tevoren opgaf als mijn afstudeeropdracht, beschouw ik deze als zeer geslaagd. Voortschrijdend inzicht bracht ons ertoe de bakens te verzetten en ons te concentreren op nieuwe taken. Deze taken zijn tot de tevredenheid van zowel de opdrachtgever en de doelgroep, als onszelf uitgevoerd.

volgende pagina:

Verwachtingen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Staatssecretaris Vliegenthart en minister van Boxtel
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Verwachtingen