Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar facilitaire website
Ga naar richtlijnen
Ga naar voorbeeldsites
Ga naar gebruikte technieken
Ga naar doelgroepen
Drempelsweg icoon

Facilitaire websiteBinnen de facilitaire site is alle voor het publiek toegankelijke informatie verzameld van het project Drempelsweg.
Dit is niet alleen informatie over toegankelijkheid en goede voorbeelden daarvan. Ook o.a. projectinformatie (wie doen er mee en waarom?), informatie over de ambassadeurs en over de openingsmanifestatie zijn te vinden op deze site.


Interactiviteit
Uit de onderzoeksresultaten naar de bestaande richtlijnen is naar voren gekomen dat bestaande handleidingen en richtlijnen voor het toegankelijk maken van internet voor gehandicapten vaak een wat droge opsomming zijn van wat wel kan en wat niet kan. Interactiviteit is in elk geval ver te zoeken.

De website drempelsweg.nl pakt dat anders aan. Niet alleen worden op de website voorbeelden en richtlijnen getoond, de hele website zelf is een voorbeeld en een toegankelijke website.
Dit betekent dat overal op de website bewuste keuzes zijn gemaakt om -soms -ingewikkelde- informatie zo toegankelijk mogelijk aan te bieden, soms met een verwijzing naar de bepaalde richtlijn.
Ook is de geboden informatie geen droge opsomming. Gebruikers van de website kunnen zelf aangeven wat zij nuttig vinden of niet. Er zijn niet alleen verschillende zoekmogelijkheden; de bezoeker heeft ook de mogelijkheid om uit een veelheid van informatie zijn informatiepakketje zelf samen te stellen. Dit gebeurt onder andere bij het doorzoeken van de richtlijnendatabase, waar een aantal standaardqueries ervoor zorgen dat de informatie gerangschikt wordt op de manier die de gebruiker van de site het beste uitkomt.
Meer over de standaardqueries onder het kopje Gebruikte technieken.

volgende pagina:

Gebruikte technieken

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:

 1. Binnenkort wordt de applicatie hernoemd en kun je juist toegankelijke sites nomineren en er op stemmen. Dit is een positieve benadering, die vooral de ondertekenaars van de intentieverklaring beloont voor hun moeite.
  De website
Via een zestal menupunten worden bezoekers door de informatie geleid die op de website te vinden is. Deze menupunten zijn:
 1. Over toegankelijkheid
 2. Richtlijnen & voorbeelden
 3. Nieuws & achtergronden
 4. Discussiehoek
 5. Over drempelsweg
 6. Openingsmanifestatie
Deze menupunten vormen geen rigide verdeling. Zo zullen er onderwerpen of ontwikkelingen zijn die als nieuwsbericht worden opgenomen en tegelijk object van discussie zullen zijn in de discussiehoek en als toelichting opgenomen worden bij 'richtlijnen en voorbeelden'. En vervolgens onder 'over toegankelijkheid' worden geplaatst bij een subrubriek die over een dergelijk onderwerp handelt.

Let op: Onder invloed van de doorgaande werkzaamheden en nieuwe initiatieven kan het voorkomen dat de indeling van de 'live-versie' van Drempelsweg.nl inmiddels niet meer overeenkomt met de beschrijvingen in dit hoofdstuk. Mijn uitgangspunt is de website zoals hij was tijdens de openingsmanifestatie op 28 maart 2001.


Informatie per rubriekscreenshot homepage drempelsweg.nl
Fig.1: homepage Drempelsweg.nl
  Over toegankelijkheid
Bezoekers vinden hier het antwoord op vragen als:
 • Wat houdt deze toegankelijkheid nu precies in?
 • Wie is die 'iedereen' waarvoor internet toegankelijk moet zijn?
 • Welke groepen gehandicapten zijn er?
In deze rubriek worden onder meer de onderzoeksresultaten van de omgevingsanalyse geplaatst en de resultaten van de verschillende gebruikerstests van Drempelsweg.nl.
In dit hoofdstuk wordt verder aandacht besteed aan hoe de gebruiker zijn hard- en software aan kan passen om gemakkelijker te surfen op het web.

Wat ik zelf het leukste van deze rubriek vind is de stemapplicatie voor bezoekers om op de minst toegankelijke website te stemmen. Bezoekers kunnen zelf nomineren. Stemmers die hun keuze motiveren krijgen een zwaardere stem dan mensen die alleen maar aanklikken 1.


screen 1: over toegankelijkheid
Fig.2: over toegankelijkheid
  Richtlijnen & voorbeelden
Hieronder vinden de webbouwers en andere geïnteresseerden de richtlijnen voor het ontwikkelen en aanpassen van internetsites zodat deze voor gehandicapten toegankelijk zijn, en, zodra het keurmerk bestaat, de mogelijkheid om de internetsite hier te laten toetsen aan de richtlijnen van dit keurmerk.

De richtlijnen worden op verschillende manieren gepresenteerd. Meer hierover op de volgende pagina.

Maar hoewel de richtlijnen in dit hoofdstuk een zwaartepunt vormen, bestaat de rubriek niet uit richtlijnen alleen:
 • Met een Checklist kan een webbouwer checken of zijn site al toegankelijk is. De checklist zorgt voor een snel overzicht van de benodigde aanpassingen. De checklist is gelinbepaald de richtlijnen, dus als de geteste website op een bepaakd punt niet voldoet kan de webbouwer meteen kijken wat ergebeurenn moet om het aan te passen.
  Dit koppelen gebeurt dynamisch (via de database) en wordt automatisch aangepast als de richtlijnen worden aangepast.

 • Op de pagina De eerste stap heb ik een overzicht gemaakt van enkele aanpassingen die gemakkelijk te doen zijn, maar veel effect opleveren ten gunste van de toegankelijkheid. Zo kan een webbouwer met weinig tijd of budget toch zijn site grotendeels toegankelijk maken. De tips in De eerste stap zijn voornamelijk gebaseerd op prioriteit 1 richtlijnen en een enkele prioriteit 2 richtlijn. Ze wijken af van de Tien geboden van het W3C door hun praktische inslag.

 • Er wordt een verwijzing gemaakt naar Bobby (www.cast.org/bobby), zodat webbouwers hun site zelf uitgebreid op toegankelijkheid kunnen testen.

 • Er staan uitgebreide tips voor vormgevers om een toegankelijk ontwerp te maken. Sommige ontwerpen zijn namelijk veel gemakkelijker toegankelijk te bouwen dan andere.

 • Er staan twee demosites te bezichtigen: een online supermarkt (Profimarkt) en een online gemeenteloket (Sneevert). Deze sites demonstreren ingewikkelde pagina's als grote formulieren of kassasystemen die toch toegankelijk zijn gebouwd. De demosites zijn op elke pagina van commentaar voorzien en volledig gekoppeld aan de richtlijnen. Zo kan de bezoeker bij elke beslissing die we hebben genomen de bijbehorende richtlijnen raadplegen.

 • Tenslotte hebben we vier standaardinterfaces gebouwd voor een nieuwssite. De content (inhoud) is bij elke interface gelijk, maar het uitgangspunt van vormgeving en techniek is steeds anders. Op deze manier kan de gebruiker zijn voorkeur bepalen zonder dat de inhoud zijn voorkeur kleurt.
  De reden dat we deze pagina's standaardinterfaces hebben genoemd is dat het geen echt werkende sites zijn. Het zijn meestal slechts één of twee pagina's die het idee moeten weergeven.
screen 2: richtlijnen en voorbeelden
Fig.3: richtlijnen & voorbeelden
  Nieuws & achtergronden
Deze rubriek bevat berichtgeving en voorbeeldverhalen over pilotprojecten van ondernemingen die de internetsite met succes hebben aangepast. Bedrijven, overheidsinstanties en internetbureaus kunnen hier ook hun eigen ervaringen plaatsen, waarover doorgepraat kan worden in de hieronder beschreven discussiehoek.
Ook heeft deze rubriek een soort organisatieprikbord, waar iedere organisatie die 'iets' doet met toegankelijkheid zich kan aanmelden. Ook kunnen bijvoorbeeld webdesigners die zich hebben toegelegd op toegankelijkheid zich presenteren. Adresgegevens en een logo worden door de bezoeker in een database geplaatst.

Daarnaast bevat de rubriek Nieuws & achtergronden een nieuwsarchief, een mogelijk je aan te melden voor de Drempelsweg.nl nieuwsbrief, en een soort bibliotheek met publicaties van Drempelsweg, andere documentatie en informatiebronnen. Deze laatste was in de eerste opzet een zelfstandige rubriek ('Documentatie en middelen'), maar er was op het moment van online gaan nog te weinig content voor. Vandaar zijn vreemde plaats in de nieuwsrubriek.

screen 3: nieuws & achtergronden
Fig.4: nieuws & achtergronden
  Discussiehoek
De discussiehoek is eigenlijk wat in normale internettaal een forum heet.
Bezoekers kunnen hier terecht voor eigen bijdrages en discussie. Ook is hier de mogelijkheid direct commentaar te leveren op onderdelen of informatie op de website.
Deze discussie- en commentaarhoek heeft een directe koppeling met andere rubrieken, zoals de 'Richtlijnen en voorbeelden' en 'Over toegankelijkheid'. Prangende zaken die daarin naar voren komen, hebben hier een eigen discussie- en commentaarhoek. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling en bewaking van een keurmerk.

Daarnaast is het ook mogelijk om nieuwe bevindingen die wereldwijd gepresenteerd worden hier direct te bespreken. Mocht er dus binnen of buiten het project een relevante en belangrijke ontwikkeling zijn, dan kan er direct een discussie- en commentaarhoek voor worden aangemaakt en gelinkt worden aan de informatiebron op de website (nieuwsbericht of document bijvoorbeeld).

Verder beschikt deze rubriek over een -veelgebruikt- prikbord. Bezoekers kunnen hier direct hun vragen of opmerkingen kwijt. De aard van de opmerkingen of vragen zijn zeer uiteenlopend. Overigens kunnen bezoekers ook rechtstreeks aan de Drempelsweg-redactie een vraag stellen via decontactpaginaa (in de functionele navigatie). Deze vraag wordt echter niet op de website gepubliceerd.

screen 4: discussiehoek
Fig.5: discussiehoek
  Over Drempels Weg
Bevat de achtergrondinformatie bij dit project. Waarom 'opeens' zoveel aandacht voor toegankelijkheid vanuit de opdrachtgever VWS? Belangrijke onderdelen van deze rubriek:
 • De ambassadeurs worden voorgesteld aan het publiek. Zij zijn de vier gehandicapten die 'hun' handicap vertegenwoordigen en sites testen, hun bevindingen meedelen aan het publiek en de eigenaars van de geteste websites en interviews geven in alle denkbare media. In deze rubriek staan de agenda's van de vier ambassadeurs en houden zij hun online dagboek bij, waarin zij vermelden wat zij meemaken tijdens hun ambassadeursschap.
  Vooral na de openingsmanifestatie gaan de ambassadeurs een sleutelrol spelen in het project Drempelsweg. Dan worden er elke maand thema's gekozen en de bijbehorende websites getest en aangesproken.

 • De deelnemers aan het project worden aan het publiek voorgesteld. Dit zijn dus de opdrachtgever en de leden van de deelprojecten.

 • Het streven van het project Drempels Weg wordt uit de doeken gedaan. Wat willen we precies bereiken? Wanneer zijn we tevreden? Wat doen we om onze doelen te bereiken?
screen 5: over drempelsweg
Fig.6: over drempelsweg
  Openingsmanifestatie
In de rubriek Openingsmanifestatie stond tot voor kort een aanmeldingsformulier voor (gratis) kaarten voor de openingsmanifestatie van het project in de Jaarbeurs in Utrecht op 28 maart 2001.

Er was een (3D) plattegrond te zien met inzoommogelijkheden en een beschrijving voor blinden hoe de zaal eruitzag en hoe zij de verschillende items konden vinden.

Nu de openingsmanifestatie geweest is staat er een fotoreportage en een geschreven verslag van deze succesvolle dag. Ook staan er de namen gepubliceerd van deoverheidsorganisatiess en bedrijven die de intentieverklaring hebben ondertekend om hun site binnen een jaar aan te passen. Natuurlijk is ook de tekst van de intentieverklaring gepubliceerd, waardoor de bezoeker kan controleren of de site wel op alle punten is aangepast.
De aanpassingen die in de intentieverklaring beschreven staan zijn overigens over het algemeen niet erg ingrijpend. Ze komen grotendeels overeen met de Tien geboden van het W3C.

screen 6: openingsmanifestatie
Fig.7: openingsmanifestatie
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Gebruikte technieken