Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar in Nederland
Ga naar in de wereld
Ga naar het W3C
 
Drempelsweg icoon

Wat is toegankelijkheid?Voordat ik over de invulling van het project Drempels Weg vertel, maak ik eerst even een uitstapje waarbij vooruit wordt gelopen op enkele onderzoeksresultaten uit de omgevingsanalyse, om een duidelijker beeld te krijgen wat toegankelijkheid nu eigenlijk inhoudt.

Volgens de Dikke van Dale is toegankelijkheid:
 • bereikt kunnende worden
 • betreden kunnende worden
 • bezocht kunnende of mogende worden, open voor bezoek
 • openstaand voor

  Voor internet geldt dan, dat websites door iedereen bezocht moeten kunnen worden. Alle informatie die wordt aangeboden moet voor iedereen beschikbaar zijn. Dit kan eventueel door informatie op verschillende manieren aan te bieden. Hoe dit precies in zijn werk gaat kom ik later in dit verslag op terug.
  Nu eerst de eerste resultaten van de onderzoeken over hoe het zit met de toegankelijkheid in Nederland en de rest van de wereld.

  Toegankelijkheid in Nederland
  Hier behandel ik niet alleen het overheidsbeleid en de rol van de verschillende belangenorganisaties. Ook wordt gekeken naar de stand van zaken bij de overheid en het bedrijfsleven op het moment dat het project Drempels Weg begon.

  Ga naar Toegankelijkheid in Nederland


  Toegankelijkheid in de rest van de wereld
  In verschillende landen in de wereld is een heel ander beleid ten aanzien van toegankelijkheid op internet dan in Nederland. Ik behandel hier een aantal landen, die de uitersten vertegenwoordigen in beleid inzake toegankelijkheid. Al deze landen hebben met elkaar gemeen dat ze meer beleidsmatige regelingen omtrent toegankelijkheid hebben dan Nederland.

  Ga naar Toegankelijkheid in de rest van de wereld


  De rol van het W3C
  Het World Wide Web Consortium speelt een belangrijke rol in de wereld als het gaat om toegankelijkheid. Op wetenschappelijke wijze worden alle technische specificaties waaraan een toegankelijke website moet voldoen vastgelegd.

  Ga naar De rol van het W3C

 • volgende pagina:

  Toegankelijkheid in Nederland

  Voor een overzicht:
  ga naar de Sitemap

  Verklarende Woordenlijst  foto: computer bedienen met joystick
  naar boven
  naar boven
  Volgende pagina: Toegankelijkheid in Nederland