Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
 
Drempelsweg icoon

Evaluatie projectNu is het tijd om kort de behaalde resultaten te inventariseren.
Hierbij maak ik even een onderscheid tussen projectresultaten en persoonlijke resultaten. Op de persoonlijke resultaten kom ik in het volgende hoofdstuk terug.


Resultaten
Een korte samenvatting en opsomming van de behaalde resultaten kan men vinden onder Resultaten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen door mij behaalde resultaten en resultaten van het project Drempels Weg.

Ga naar Resultaten


Effecten
In deze subrubriek bespreek ik de verschillende effecten die het project heeft gehad. Hiervoor gebruik ik de door BKB en Anker Solutions uitgevoerde 'nulmeting'.

Ga naar Effecten


Gevolgen
Een groot project als dit heeft gevolgen voor verschillende betrokken partijen. Ik denk hierbij o.a. aan de gevolgen van het ondertekenen van de intentieverklaringen, de gevolgen voor NMG en de gevolgen voor de overheid. In deze rubriek worden deze gevolgen kort belicht.

Ga naar Gevolgen

volgende pagina:

Resultaten

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstfoto: begeleid internetten
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Resultaten