Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
Ga naar openingsmanifestatie
Ga naar gevolgen voor NMG
Ga naar gevolgen voor de overheid
Drempelsweg icoon

GevolgenIk hoop dat de gevolgen van het project niet alleen worden gezien als extra leerstof voor een webbouwer of een extra morele verplichting voor de aanbieder van informatie op het internet.

Juist de positieve gevolgen moeten als eerste belicht worden: door een toegankelijk internet krijgen gehandicapten de mogelijkheid om op een meer volwaardige manier aan de maatschappij mee te doen. Hun 'deurtje naar de wereld' hebben we op een kier gezet en het is aan hen om deze kans aan te grijpen en deze deur verder te openen.

Een belangrijke rol in dit grijpen van kansen is nog steeds weggelegd voor de vier ambassadeurs. Zij geven het voorbeeld van gehandicapten die hun voordeel weten te behalen door het gebruik van internet.

Hoewel het project uiteindelijk geen eigen keurmerk heeft opgeleverd, hoop ik dat meer sites toegankelijk worden gebouwd. De richtlijnen op de facilitaire website zijn een grote stap in de richting van toegankelijkheid, omdat het voor het eerst is dat de richtlijnen van het W3C op een leesbare manier gepresenteerd worden. De praktijkvoorbeelden moeten vervolgens zowel inzicht brengen als bewijzen dat toegankelijkheid niet hoeft te leiden tot een onaantrekkelijke website.

Jammer
Ergens vind ik het jammer dat VWS uiteindelijk niet heeft besloten om geen regel- of wetgeving aan de richtlijnen in Nederland te willen verbinden. Dan waren de gevolgen van het project veel duidelijker te overzien geweest. Maar ik begrijp wel waarom het niet wenselijk is om organisaties zich hiertoe te verplichten. Organisaties die het beste met hun publiek voor hebben ontdekken vanzelf wel dat de aanpassingen in de regel niet ingrijpend zijn en dat een toegankelijke website niet duurder is dan een ontoegankelijke. Zelfs als een toegankelijke website alleen nog maar goede reclame is, is dit gegeven mooi meegenomen door het aantal organisaties dat zich hiervan iets aantrekt.
Ik begrijp wel waarom VWS vooral het initiatief bij de aanbieder en de gebruiker wil leggen. Het ondertekenen van de intentieverklaringen tijdens de openingsmanifestatie is daarom al een hele goede stap om organisaties min of meer te verbinden om iets aan hun websites te doen om ze toegankelijker te maken.
Meer hierover op de volgende pagina.

volgende pagina:

Openingsmanifestatie

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: ambassadeur Jacko van Dijk in gesprek
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Openingsmanifestatie