Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
Ga naar openingsmanifestatie
Ga naar gevolgen voor NMG
Ga naar gevolgen voor de overheid
Drempelsweg icoon

Gevolgen voor NMG Nieuwe Media GroepEen groot project als deze heeft natuurlijk ook zijn weerslag op de organisatie die hem uitvoert.

Niet alleen is NMG Nieuwe Media Groep nu dé specialist als het gaat om het toegankelijk maken en bouwen van internetsites, als autoriteit op dit gebied kunnen we het nu natuurlijk niet máken om een ontoegankelijke website af te leveren. Laat staan er zelf een te hebben.

Dit houdt onder meer in dat hier rekening mee moet worden gehouden vanaf de eerste momenten dat er aan een site wordt gewerkt. Vanaf het eerste ontwerp tot de functionaliteit en de tekstredactie: alle gelederen krijgen te maken met het toegankelijkheidsvraagstuk.

Dit werkt natuurlijk niet als er nog steeds maar een of twee specialisten rondlopen. Die zijn dan fulltime bezig met het begeleiden van de anderen. Nee, het is zaak de anderen zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van de vereiste denkwijze. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb drie maanden en drie (kennisbankachtige) websites na de openingsmanifestatie nog steeds het gevoel dat het langzaam en stap voor stap bijbrengen van de richtlijnen niet de juiste manier is binnen deze organisatie. Er zal een plan moeten worden gemaakt voor het overdragen van deze kennis. Het zal op een snelle en relatief manier moeten gebeuren.

Tenslotte is er nog de kwestie van de eigen website (www.nmg.nl). Deze is tijdens het project wel toegankelijker gemaakt (o.a. titels in de frames en een alternatieve navigatie in de <noframes>-tag), maar moet eigenlijk opnieuw worden ontworpen en gebouwd. Het ontwerp met de vele frames staat eigenlijk te zeer een toegankelijke bouw in de weg als je geen extra website wilt aanbieden (en onderhouden) die wel toegankelijk is.

volgende pagina:

Gevolgen voor de overheid

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstDe NMG-site is nog niet toegankelijk genoeg
Fig.1: de NMG-website is nog niet toegankelijk genoeg
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Gevolgen voor de overheid