Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar projectmanagement
Ga naar richtlijnen
Ga naar facilitaire website
Ga naar voorbeeldsites
 
Drempelsweg icoon

ProcesbeschrijvingIn dit hoofdstuk van mijn scriptie volgt de procesbeschrijving van het project Drempels weg. Nu alle onderdelen besproken zijn beschrijf ik de manier van totstandkoming van elk onderdeel en mijn aandeel daarin. De nadruk ligt daarbij op de projectmatige aanpak van de facilitaire website en haar voorbereiding en onderdelen.

Van de 13 deelproject die er binnen het project Drempels Weg zijn gedefinieerd, ben ik betrokken geweest bij vijf ervan.

Ik zal de deelprojecten voor het overzicht nog een keer noemen. De projecten waar ik aan heb meegewerkt heb ik vet gemaakt. Natuurlijk was ik voor de uitvoering van mijn taak vaak afhankelijk van het werk van andere deelnemers. En omgedraaid waren andere deelnemers weer afhankelijk van mijn werk.
 1. Projectmanagement
 2. Behoefte inventarisatie
 3. Omgevingsanalyse
 4. Opleidingscentrum
 5. Internetcafé's
 6. Richtlijnen
 7. Keurmerk
 8. Facilitaire website
 9. Standaardinterfaces
 10. Demonstratiewebsites
 11. Openingsmanifestatie
 12. PR-plan
 13. Ambassadeurs
Toch zijn dit niet de enige taken geweest die ik binnen het project heb vervuld. Zo hebben we binnen NMG een extranet ontwikkeld om de verschillende projectleden in staat te kunnen stellen de veelheid aan documenten die dit project met zich meebracht te delen.

Verder heb ik in tijden van hoge tijdsdruk de taak van projectmanager deels overgenomen door als floormanager bij de facilitaire website ervoor te zorgen dat iedereen wist wat de bedoeling was.


Processen


Ik zal nu de deelprojecten afzonderlijk behandelen. Hierbij ligt de nadruk op het doorlopen proces en de samenhang in het geheel van het project. Met name de processen die ik als afstudeerder heb doorlopen worden uitgelicht. De produkten van elk project worden als bekend beschouwd.

Omgevingsanalyse
In de door Politiek Online uitgevoerde omgevingsanalyse heb ik tijdens mijn deelprojecten een kleine rol gespeeld. Deze rol is echter te klein om een hele pagina aan te wijden. Ik zal er op deze plek kort iets over vertellen.

Een deel van het richtlijnenonderzoek had overlap met delen van de omgevingsanalyse. Toen we dit doorkregen hebben we op reguliere basis onderzoeksbevindingen uitgewisseld (meestal telefonisch, soms over de mail). Omdat de omgevingsanalyse veel langer heeft geduurd dan het richtlijnenonderzoek heb ik ook na afronding van mijn onderzoek nog wat ondersteuning geboden. Meestal was dit van technische aard. Verder heb ik een aantal sites (van bedrijven waarmee Politiek Online mee wilde gaan praten) geanalyseerd op hun toegankelijkheid.

Projectmanagement
Omdat de wijze van projectmanagement van invloed is op het verloop van het verdere proces, zal ik hier eerst iets over vertellen. Met projectmanagement bedoel ik hier niet het overall management van Arthur Andersen, maar het interne projectmanagement van de deelprojecten binnen NMG Nieuwe Media Groep.

Ga naar Projectmanagement


Richtlijnen
Hier beschrijf ik de totstandkoming van de richtlijnen voor de toegankelijkheid, waarvan ik het resultaat reeds in Onderdelen Drempelsweg.nl heb besproken.

Ga naar Richtlijnen


Facilitaire website
Om het verhaal chronologisch te houden behandel ik voorts de totstandkoming van de facilitaire website Drempelsweg.nl. Hierbij ga ik ook in op de verschillende fasen die de website heeft doorlopen totdat hij in de huidige vorm online staat.

Ga naar Facilitaire website


Voorbeeldsites
Als laatste behandel ik weer de verschillende voorbeeldsites en hun totstandkoming. Omdat de uitwerking van deze sites steeds anders is en ook verschilt met die van de facilitaire website, is het interessant om deze processen in kaart te brengen.

Ga naar Voorbeeldsites

volgende pagina:

Projectmanagement

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: het productiehok: het kloppende hart van het project Drempels Weg
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Projectmanagement