Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar omgevingsanalyse
Ga naar behoefte inventarisatie
Ga naar keurmerkenonderzoek
Ga naar richtlijnenonderzoek
Ga naar overige onderzoeken
Ga naar het extranet
 
Drempelsweg icoon

Het Drempels Weg extranetIk zal nu kort bespreken uit welke onderdelen het extranet bestond en hoe die de deelnemers hielpen in hun taak.

De nadruk bij het extranet lag op het 'project info' gedeelte, een soort bibliotheek van alle (versies van) documenten die de deelnemers interessant genoeg vonden om te publiceren. Dit waren dus niet alleen eigen produkten zoals onderzoeksresultaten, maar ook diverse andere publicaties, zoals gespreksverslagen en ideeën.
De opdrachtgever had ook toegang tot het extranet, zodat het ook als een soort doorgeefluik van resultaten kon fungeren.
Het was leuk om eens een extranet voor jezelf te bouwen; nu kon ik me eindelijk eens perfect inleven in de gebruiker.


Onderdelen extranet


Het extranet bestond slechts uit een vijftal onderdelen. Elk onderdeel was een applicatie met een database erachter. Dit maakte het hele extranet goed doorzoekbaar via de zoekfunctie.
 1. Nieuws: de laatste nieuwtjes over het project en over toegankelijkheid. De nieuwsberichten uit het extranet waren een aanzet tot de nieuwsberichten op de facilitaire site, die toen nog niet bestond.

 2. Adressen: dit waren de namen en adressen van de verschillende deelnemers aan het project. Er was een mogelijkheid om je foto up te loaden naar de database, zodat deze bij je naam kwam te staan.
  De adressen hadden een interne zoekfunctie. Ook was het mogelijk een totaaloverzicht van alle deelnemers te krijgen.

 3. Project info: dit was het gedeelte waar het allemaal om ging. Er was een interne zoekmogelijkheid, een aantal standaardqueries om meteen op het gewenste projectonderdeel te sorteren en je kon natuurlijk een totaaloverzicht van documenten opvragen.
  De documenten die je vond hadden allemaal hetzelfde format:
  • Titel
  • Naam auteur
  • Organisatie
  • Indicatie deelproject
  • Datum
  • Omschrijving of samenvatting
  • Een linkje naar de plek op de server om het bewuste bestand te downloaden.
  Natuurlijk was er op Project info ook een mogelijkheid om een nieuw bestand up te loaden en te voorzien van de bovenstaande gegevens.

 4. Gebruikers: bedoeld om je wachtwoordgegevens te wijzigen.

 5. Reageer: een mogelijkheid om ons direct aan te spreken om bijvoorbeeld een aanpassing of toevoeging aan te vragen. Is bij mijn weten nooit gebruikt, maar wel hergebruikt en herbouwd als reactiepagina voor Drempelsweg.nl.

Ontwerp & bouw


Het extranet is een van de eerste wapenfeiten van NMG voor Drempelsweg. Hij is nog voor het richtlijnenonderzoek gebouwd en (daarom) ook absoluut niet toegankelijk voor gehandicapten.
Het ontwerp is van een collega webdesigner en staat te boek als een van de snelste ontwerpklussen uit de geschiedenis van NMG. De snelheid van de bouw doet hier overigens niet veel aan onder.
Het kan gezien worden als een opwarmertje voor de bouw van de vele testsites, demosites, standaardinterfaces en versies van de facilitaire website.


Persoonlijke benadering


Omdat je voor een extranet een wachtwoord nodig hebt om in te loggen, konden we een kleine persoonlijke benadering toevoegen. Bij het inloggen wordt je met je naam begroet en er wordt je verteld wanneer de laatste keer was dat je een document hebt gepubliceerd.


Gebruik


Ik moet zeggen dat ik in de loop van het project steeds minder gebruik ben gaan maken van het extranet. Vooral tijdens het richtlijnenonderzoek was het erg handig, omdat ik steeds de nieuwste documenten van de omgevingsanalyse en de behoefte inventarisatie kon raadplegen.
Tijdens de bouw van de verschillende sites waren de documenten op het extranet steeds minder relevant. Ook was de technische kennis die ik inmiddels had opgedaan te specialistisch om aan het extranet toe te voegen en had ik er gewoonweg geen tijd meer voor. Ik had al de grootste moeite om mijn collega's bij te scholen.

volgende pagina:

Onderdelen van Drempelsweg.nl

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstScreenshot: homepage extranet
Fig.1: op de homepage van het extranet werden automatisch de laatste nieuwtjes en artikelen uitgelicht

screenshot extranet
Fig.2: op het projectinfo gedeelte konden documenten per deelproject worden geraadpleegd

Screenshot bibliotheek extranet
Fig.3: een overzicht van documenten bij het deelproject projectmanagement wordt getoond

screenshot: personengedeelte extranet
Fig.4: deelnemers konden zelf hun gegevens invullen in het personengedeelte.
Er was ook een mogelijkheid je foto in de database te zetten.
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Onderdelen van Drempelsweg.nl