Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar initiatief
Ga naar de doelgroep
Ga naar deelnemers
Ga naar deelprojecten
  
Drempelsweg icoon

Achtergronden bij het project Drempels WegIn dit hoofdstuk zal ik kort de achtergronden bij dit project toelichten. Dit is namelijk noodzakelijk om later, bij de uitwerking van het project, terug te kunnen vallen op deelnemers, deelprojecten en hun doelgroepen.

Initiatief
In Initiatief vertel ik kort iets over de opdrachtgever en de aanleiding om het project Drempels Weg te starten. Ook vertel ik kort iets over de doelgroep.

Ga naar Initiatief


De doelgroep
Hier bespreek ik enkele feiten en cijfers over de doelgroep gehandicapten. Hoewel de doelgroep van het gehele project Drempels Weg inderdaad bestaat uit gehandicapten, is dit voor vrijwel geen van de deelprojecten zo.

Ga naar De doelgroep


Deelnemers
Hier stel ik de verschillende projectdeelnemers voor, die aan Drempels Weg hebben gewerkt. Aan deze partijen wordt in de rest van de verslaglegging gerefereerd.

Ga naar Deelnemers


Deelprojecten
Hierin stel ik de verschillende deelprojecten voor, waaruit het project Drempels Weg bestond. Voor zover dit mogelijk is noem ik ook de doelgroep(en) van het deelproject.
Ook aan de deelprojecten wordt in de rest van de verslaglegging gerefereerd.
Ga naar Deelprojecten

volgende pagina:

Initiatief

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstfoto: begeleid leren internetten
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Initiatief