Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar initiatief
Ga naar de doelgroep
Ga naar deelnemers
Ga naar deelprojecten
  
Drempelsweg icoon

InitiatiefHet initiatief Drempels Weg is bedoeld om zoveel mogelijk Nederlandstalige websites voor zoveel mogelijk Nederlandstalige internetgebruikers toegankelijk te maken.

Drempels Weg is een initiatief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Directie Gehandicaptenbeleid.
VWS erkent de mogelijkheden die internet kan bieden aan gehandicapten, maar zag tegelijkertijd dat deze mensen om uiteenlopende redenen geen gebruik konden maken van dit medium.

Met het project Drempels Weg hoopt zij tegelijkertijd mogelijkheden en de voorwaarden te scheppen om gehandicapten een kans te bieden op een volwaardige manier aan de maatschappij deel te nemen.

VWS heeft NMG Nieuwe Media Groep gevraagd een aantal specialisten bij elkaar te zoeken om de verschillende disciplines te vertegenwoordigen die nodig zijn om dit project tot een goed einde te brengen.

Doelgroep
De doelgroep van het project Drempels Weg wordt weliswaar door de gehandicapten gevormd, maar dit is meestal niet de doelgroep van de verschillende deelprojecten. Ik zal bij de bespreking van de deelprojecten aangeven welke doelgroep erbij hoort.

volgende pagina:

De doelgroep

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijst
logo VWS
naar boven
naar boven
Volgende pagina: De doelgroep