Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar omgevingsanalyse
Ga naar behoefte inventarisatie
Ga naar keurmerkenonderzoek
Ga naar richtlijnenonderzoek
Ga naar overige onderzoeken
Ga naar het extranet
 
Drempelsweg icoon

Gepleegde vooronderzoeken bij dit projectBij een project van deze omvang behoren uiteraard een aantal vooronderzoeken. Een aantal hiervan hebben minder raakvlak gehad met mijn afstudeeropdracht. Deze zullen minder uitgebreid worden behandeld.

De resultaten van de vooronderzoeken schetsen heel duidelijk de context en de randvoorwaarden waarbinnen het project Drempels Weg zich verder zou ontwikkelen. Ze gaven mij een duidelijk beeld, in wat voor een (schijnbaar) ongestructureerde wereld we terecht waren gekomen. Toch brachten ze ook structuur, omdat ik er eerder van overtuigd was dat iedereen maar wat deed.
De volgende vooronderzoeken zijn van belang geweest voor Drempels Weg:

Omgevingsanalyse
In de omgevingsanalyse werd een globale inventarisatie gemaakt van activiteiten in het buitenland op het terrein van beleid inzake richtlijnen voor toegankelijkheid; onderzoek naar beleid van de Nederlandse overheid op dit terrein; onderzoek naar relevante activiteiten van Nederlandse organisaties en bedrijven; een globale inventarisatie van relevante technologische ontwikkelingen. De omgevingsanalyse is uitgevoerd door Politiek Online.

Lees de belangrijkste uitkomsten van de omgevingsanalyse voor mijn projectonderdelen


Behoefte inventarisatie
De behoefte inventarisatie richt zich hoofdzakelijk op de behoeften van de verschillende belanghebbenden ten aanzien van het beleid rond gehandicapten en internet (en ICT). De behoefte-inventarisatie is uitgevoerd door Anker Solutions en Booij en Van Bruggen (BKB)

Lees de belangrijkste uitkomsten van de behoefte-inventarisatie voor mijn projectonderdelen


Keurmerkenonderzoek
Het keurmerkenonderzoek is een inventarisatie van de al bestaande toegankelijkheidskeurmerken aangeboden via het web. Ook geeft dit rapport suggesties ten aanzien van de rol die het ministerie van VWS kan gaan spelen in de toekomst inzake een eventueel Nederlands toegankelijkheidskeurmerk.

Lees de belangrijkste uitkomsten van het keurmerkenonderzoek


Richtlijnenonderzoek
Dit is het door mij in het kader van mijn afstudeeropdracht uitgevoerde onderzoek. Het onderzoek is eerst gericht op het vinden en inventariseren van reeds bestaande richtlijneninitiatieven. Daarna worden de meest bruikbare van deze richtlijnen gebruikt als de standaardrichtlijnen voor Drempels Weg.

Ga naar Richtlijnenonderzoek


Overige onderzoeken
Dit zijn onderzoeken die eigenlijk geen raakvlakken hebben met de projectonderdelen die ik in het kader van mijn afstudeerstage heb uitgevoerd, maar wel interessant zijn in dit hoofdstuk van vooronderzoeken.

Lees de resultaten van de overige onderzoeken


Extranet
Tenslotte vertel ik nog iets over de bouw en het gebruik van het Drempels Weg extranet™, dat speciaal is gebouwd als ondersteuning voor de verschillende deelprojecten, en met name tijdens de vooronderzoeken een belangrijke rol speelde.

Ga naar Het extranet

volgende pagina:

Omgevingsanalyse

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstDe vier ambassadeurs geven toelichting
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Omgevingsanalyse