Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar omgevingsanalyse
Ga naar behoefte inventarisatie
Ga naar keurmerkenonderzoek
Ga naar richtlijnenonderzoek
Ga naar overige onderzoeken
Ga naar het extranet
Ga naar onderzoeksresultaten
Ga naar conclusies
Drempelsweg icoon

RichtlijnenonderzoekHet richtlijnenonderzoek is in eerste instantie opgezet om alle initiatieven tot het maken van richtlijnen te inventariseren. De richtlijnen die Drempels Weg (en daarmee MinVWS) zou gaan hanteren was een soort best practice van alle op dat moment bestaande richtlijnen en zou de nieuwe standaard worden.

Het richtlijnenonderzoek begon voordat de eerste versies van de overige vooronderzoeken beschikbaar kwamen.


Eerste opzet: inventariseren en samenvoegen
Voordat de eerste resultaten van de omgevingsanalyse en het keurmerkenonderzoek beschikbaar waren, bestond er bij ons een idee van een wildgroei aan richtlijnen. Die richtlijnen zouden ook specifiek voor een bepaalde doelgroep (handicap) geschreven zijn.
Het was ons doel om voor VWS nu eens een definitieve lijst samen te stellen waar iedereen wat aan had en die sitebouwers zouden gebruiken als ze een site toegankelijk wilden maken. Het maken van zo'n lijst vergde natuurlijk eerst een grondig onderzoek naar de reeds bestaande richtlijnen.

Aanpak
Het richtlijnenonderzoek en de omgevingsanalyse en het keurmerkenonderzoek vonden (mede door de tijdsdruk) grotendeels tegelijkertijd plaats. In die periode heb ik veel contact gehad met Politiek Online. De onderzoeken en hun resultaten hebben elkaar wederzijds beïnvloed.
Veel online onderzoek kon op deze manier met elkaar vergeleken en aangevuld worden.


Eerste resultatenW3C
Mijn eerste ingeving was: kijken op de site van het W3C. Hier stonden wel richtlijnen, maar ze zagen er niet bijster bruikbaar uit: lange lijsten met specificaties of achtergrondinformatie en enorme pagina's die op ontelbare plekken doorverwezen naar andere niet minder enorme pagina's. Het was voor mij als ervaren webbouwer moeilijk om iets concreets uit te abstraheren. De informatie was enorm gefragmenteerd door de site verspreid en voor elk item dat je zocht kon je het beste een nieuwe zoekactie uitvoeren. Een verre van gebruiksvriendelijk systeem dus.

Belangenorganisaties
Verder vond ik in eerste instantie inderdaad een aantal gehandicaptenbelangenorganisaties die hun eigen richtlijnen op hun site gepubliceerd hadden. Maar na een grondiger onderzoek naar de herkomst van deze richtlijnen bleek al snel dat het bijna zonder uitzondering uittreksels waren van die van het W3C. De gepubliceerde richtlijnen hadden in dat geval betrekking op de handicaps die ze vertegenwoordigden. Ik concludeerde hieruit dat er behoefte was om de richtlijnen naar handicap in te delen.
Accessibility.nl heeft op haar site een vertaling van de WAI-richtlijnen van het W3C gepubliceerd. Dit is voor Nederland de meest volledige maar ook meest ondoorzichtige collectie richtlijnen op het internet. Bovendien staat de vertaling bol van anglicismen, waardoor de Engelse versie nog steeds duidelijker is 1.

Authoring sites
Op door mij gerespecteerde authoring sites (sites met als doelgroep webbouwers, die meestal online cursussen of overzichten van technieken bevatten) als Webmonkey (www.webmonkey.com) heb ik nergens hulp kunnen vinden om je site toegankelijk te maken. Webmonkey verwijst op een gegeven moment wel naar de richtlijnen van het W3C/WAI, maar in een andere context (algemene toegankelijkheid).
Authoring sites zelf hadden op dat moment niets met toegankelijkheid.

Overige organisaties
Zoals ook uit het keurmerkenonderzoek bleek, zijn er een aantal organisaties bezig met het verspreiden van het bewustzijn voor toegankelijkheid. Niet alleen belangenorganisaties als de NCAM en de WebAIM deden mee aan deze verspreiding. Ook grote spelers in de IT-wereld als Microsoft en IBM bezig met voorlichting over het toegankelijk maken van websites:
  • IBM heeft een tiental regels opgesteld, waaraan een webpagina moet voldoen om toegankelijk te zijn. Deze lijst is verre van uitputtend en komt grotendeels overeen met de tien geboden van het W3C.
  • Microsoft legt op haar site vooral uit hoe je je computer en je besturingssysteem aan je wensen aan kunt passen om het surfen gemakkelijker te maken.
    Zo kun je in Internet Explorer het lettertype gemakkelijk verkleinen en vergroten door de [CTRL]-toets ingedrukt te houden om vervolgens met het scrollwieltje van je muis te scrollen 2.
Op de volgende pagina zal ik de onderzoeksresultaten van het gevoerde richtlijnenonderzoek op een rijtje zetten.
volgende pagina:

Onderzoeksresultaten

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:

  1. Ik heb al moeite om aan een vakgenoot uit te leggen wat een user agent is, laat staan aan iemand die wat minder van internet weet of minder goed de Engelse taal beheerst.

  2. Dit werkt overigens alleen als de fontgrootte met HTML is bepaald of in een style sheet als een relatieve grootte is aangegeven (zoals deze scriptiesite).
    Wanneer fonts via een style sheet een absolute grootte hebben gekregen -wat steeds vaker gebeurt- kun je de fontgrootte niet veranderen zonder de style sheets (en daarmee meestal ALLE opmaak) uit te zetten.


Projectmanager David wordt geinterviewd over de richtlijnen door Paula Udondek
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Onderzoeksresultaten