Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar omgevingsanalyse
Ga naar behoefte inventarisatie
Ga naar keurmerkenonderzoek
Ga naar richtlijnenonderzoek
Ga naar overige onderzoeken
Ga naar het extranet
Ga naar onderzoeksresultaten
Ga naar conclusies
Drempelsweg icoon

Conclusies en gevolgen van het richtlijnenonderzoekEr bestaat wel degelijk een centraal orgaan inzake de richtlijnen voor de toegankelijkheid, maar niet in Nederland. Het W3C is gezaghebbend en daar zullen we het mee moeten doen.

Eigenlijk was ik er na een week al uit: we hebben de richtlijnen allemaal gevonden, maar ze voldoen niet aan onze eis om ze toegankelijk aan te bieden.
Conclusie:
Er bestaan eigenlijk geen andere richtlijnen dan die van het W3C, maar deze richtlijnen voor toegankelijkheid zijn zelf zo ontoegankelijk, dat het onwaarschijnlijk is dat veel mensen ze juist interpreteren of zelfs maar zullen toepassen.
Waarom dit snelle besluit: het zou zonde van de tijd zijn om nog langer door te gaan met zoeken. We hadden inmiddels anderhalve week besteed aan zoektochten en het zag er niet naar uit dat we andere resultaten zou krijgen dan wat we op de eerste dag al zagen.


Gevolgen


Naar aanleiding van het richtlijnenonderzoek heb ik een nieuw Plan van aanpak Richtlijnen geschreven, waarin omschreven staat wat de nieuwe acties zullen zijn en (dus) hoe het deelproject richtlijnen inhoudelijk verandert.

Hieronder heb ik mijn vernieuwde Plan van Aanpak beschikbaar gesteld. Het beschrijft hoe we de richtlijnen het beste kunnen indelen en verrijken, teneinde een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

Download het Plan van aanpak richtlijnen
(28kB; Word-document; opent in nieuw venster)

Belangrijkste uitgangspunt hierin is het inzichtelijk maken van de richtlijnen voor iedereen. Een (beginnende) webbouwer is niet snel geneigd zijn site aan te passen als het al een aantal dagen duurt voordat hij alle richtlijnen ook maar gelezen heeft.

Met het oog op de snel naderende bouw van de facilitaire site (www.drempelsweg.nl) ben ik op dat moment begonnen met het inzichtelijk maken van de richtlijnen. Dit had meerdere doelen:
  • Ten eerste zouden mijn collega's bij NMG er veel aan hebben bij de bouw van de facilitaire site en
  • ten tweede konden deze documenten gebruikt worden als uitgangspunt om de richtlijnen inzichtelijk op deze site te krijgen.
  • Verder was het ook een oefening voor mij om alle richtlijnen juist te interpreteren. Door alle richtlijnen een keer toe te passen (op oefenpagina's) had ik van elke richtlijn een praktijkvoorbeeld voor mijzelf en voor mijn collega's.
CSS: Opmaak en content
Een van de snelste -maar ook ingrijpendste- conclusies uit het richtlijnenverhaal was, dat als je de content van een pagina maar zoveel mogelijk kon scheiden van de opmaak (zoals met Cascading style sheets (CSS) gebeurt), je website bijna automatisch toegankelijker zou worden.
Dit komt omdat de opmaak door de browser genegeerd of aangepast kan worden, waardoor alleen de content overblijft.

Ik ben gaan zoeken naar alternatieven van HTML-opmaak in CSS. Hierbij kwam mijn uitgebreide kennis van zowel HTML als CSS goed van pas. Mijn idee was om een document samen te stellen, waarin mogelijkheden belicht werden om de opmaak van de HTML naar de style sheets te verhuizen. Hoe meer van deze alternatieven er werden toegepast, hoe toegankelijker de pagina werd.


HTML
Tegelijkertijd stelde een collega een document samen, waarin per HTML-tag beschreven stond welke problemen erbij kunnen ontstaan bij welke groep gehandicapten en welke maatregelen je moet nemen om deze problemen te voorkomen.
Dit gaf ons de mogelijkheid de richtlijnen in te delen naar familie, zoals plaatjes, tabellen of frames. Hierdoor konden veel sneller alle richtlijnen die kwamen kijken bij een bepaald onderdeel van een pagina worden geïnventariseerd. Meer over de indeling van richtlijnen in de latere hoofdstukken.

Samen met mijn CSS-document vormde dit HTML-document de basis van onze interpretatie van de richtlijnen van het W3C op de facilitaire site van Drempelsweg. Meer over de standaarddocumenten in het hoofdstuk Procesbeschrijving.

In de Procesbeschrijving zal ik vertellen hoe de richtlijnen zoals ze op Drempelsweg.nl worden gepresenteerd tot stand zijn gekomen.

volgende pagina:

Overige onderzoeken

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven tekenen een intentieverklaring om toegankelijke sites te bouwen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Overige onderzoeken