Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar omgevingsanalyse
Ga naar behoefte inventarisatie
Ga naar keurmerkenonderzoek
Ga naar richtlijnenonderzoek
Ga naar overige onderzoeken
Ga naar het extranet
Ga naar onderzoeksresultaten
Ga naar conclusies
Drempelsweg icoon

OnderzoeksresultatenNa twee weken online onderzoek was het voor mij duidelijk: er bestaan vrijwel geen richtlijnen die los van die van het W3C staan en die tevens erkend zijn.

Ik had inmiddels pakken van bij elkaar honderden pagina's met richtlijnen uitgeprint van de site van het W3C en andere belangensites. Er was bijna geen beginnen aan om alles overzichtelijk te krijgen, laat staan dat een sitebouwer hier een volledig beeld kon krijgen van welke aanpassingen nodig waren om zijn site toegankelijk te maken.

Toch kon ik wel een aantal dingen afleiden uit het onderzoek:
  • De meest complete verzameling richtlijnen voor toegankelijkheid is die van het W3C.
  • Deze richtlijnen zijn zelf niet gemakkelijk toegankelijk. Er is wel een door het W3C goedgekeurde Nederlandse vertaling beschikbaar, maar deze maakt het er niet bijster gemakkelijker op. De oorzaken dat de richtlijnen ontoegankelijk zijn liggen met name in het feit dat het W3C streeft naar volledigheid, waardoor de lijsten onoverzichtelijk lang worden 1.
  • Het had -mede gezien de tijdsdruk op het deelproject- geen zin verder te zoeken naar nieuwe richtlijnen.
Eigenlijk was het richtlijnenonderzoek dus snel afgerond. Maar door de conclusies die we trokken heeft het deelproject een hele nieuwe wending gekregen en daarmee ook een vervolgonderzoek.
volgende pagina:

Conclusies en gevolgen van het richtlijnenonderzoek

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:

  1. Webpagina's die uitgeprint 60 of 80 4A-tjes groot blijken te zijn waren geen uitzondering.Foto: toegankelijk?
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Conclusies en gevolgen van het richtlijnenonderzoek