introductie
samenvatting  
inhoud sitemap  
voorwoord  
het afstudeerproject stagedoelstellingen  
plaatsing in context SvC
waarom in de vorm van een site?
Kern van het verslag
toegankelijkheid in Nederland overheid
bedrijfsleven
in de wereld  
het W3C
achtergronden Drempels Weg initiatief  
de doelgroep
deelnemers
deelprojecten
vooronderzoeken omgevingsanalyse  
behoefte inventarisatie
keurmerkenonderzoek
richtlijnenonderzoek onderzoeksresultaten
conclusies & gevolgen
overige onderzoeken  
het extranet
onderdelen van Drempelsweg.nl facilitaire website gebruikte technieken
doelgroepen
richtlijnen  
voorbeeldsites
procesbeschrijving projectmanagement  
richtlijnen
facilitaire website
voorbeeldsites
evaluatie project resultaten  
effecten
gevolgen openingsmanifestatie
gevolgen voor NMG
gevolgen voor de overheid
evaluatie stage evaluatie produkten evaluatie richtlijnen
evaluatie facilitaire website
evaluatie voorbeeldsites
evaluatie werkwijze het projectteam
de rol van NMG
mijn rol binnen NMG
ervaringen  
overige betrokkenen
evaluatie stagedoelstellingen
evaluatie & aanbevelingen conclusies  
verwachtingen
aanbevelingen
verklarende woordenlijst  
bronnen
bijlagen