Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
 
Drempelsweg icoon

Overige betrokken partijen bij Drempels WegNog even kort iets over de externe partijen die geen deelnemer aan het project waren, maar wel op een of andere manier betrokken waren bij wat ik deed.

Om het project een enigszins gevestigd karakter te geven (maar ook om niet steeds opnieuw het wiel uit te moeten vinden) werden enkele externe partijen betrokken bij het project. Deze partijen werd dan de mogelijkheid geboden zich in naam te verbinden met het project.
Hoewel we voornamelijk positieve reacties ontvingen, bleken toch veel samenwerkingsverbanden uiteindelijk niet door te gaan door het korte tijdsbestek waarin gehandeld zou moeten worden.


TNO Human Factors Research Institute


TNO heeft zich per e-mail bekend gemaakt bij opdrachtgever Anno Pomp van Min VWS. Zij waren op dat moment bezig met onderwerpen die te maken hebben met de toegankelijkheid van internetomgevingen.

Meer specifiek waren zij bezig met onderzoek naar besluitvorming binnen e-commerce omgevingen en telewinkelen. Het gebruikersperspectief in het ontwerp van de interface staat daarin steeds centraal.
Verder zijn zij betrokken bij Europese ontwikkelingen rond Design for All en het U WISH project waarin ook KPN, Rabobank en Océ samenwerken. Binnen U WISH wordt o.a. gekeken hoe je dezelfde informatie op verschillende manieren (voor verschillende doelgroepen) steeds anders kan presenteren (adaptieve interfaces).

TNO was zeer enthousiast over het Drempels Weg initiatief en ziet daarin de mogelijkheid om een praktisch invulling te geven aan hun wetenschappelijk werk.

Er waren een aantal mogelijke onderwerpen van samenwerking:
  1. TNO heeft door onderzoek veel inzicht in ontwerpprocessen en zou een bijdrage kunnen leveren aan het ontwikkelen van de richtlijnen.
  2. TNO ziet net zoals NMG dat de richtlijnen niet of nauwelijks toegankelijk zijn en zou graag meewerken aan het ontwikkelen van voorbeelden die de richtlijnen toegankelijker maken
  3. TNO zou graag meewerken met het ontwikkelen van demowebsites.
  4. TNO wil graag het testen tijdens de openingsmanifestatie door gehandicapten begeleiden.
Vervolgens wilden we het volgende met TNO gaan doen:
  1. TNO betrekken in het ontwikkelen van het overheidsloket en de winkel. Hierdoor krijgen de demo's een wetenschappelijk goedgekeurd karakter.
  2. Testen van 100 websites door gehandicapten tijdens de openingsmanifestatie volgens een testmethode van TNO.
  3. TNO niet betrekken in het richtlijnen project, omdat dit onderwerp juist uit de wetenschappelijke hoek gehaald moet worden.
Uiteindelijk heeft TNO de demosites wel getest, maar het resultaat was niet echt professioneel te noemen. Als je een gemiddelde SvC-student dit klusje liet uitvoeren kreeg je geheid dezelfde resultaten. Het idee bekroop me zelfs dat de test door een stagiair van de SvC was uitgevoerd...

Het testen van de 100 meest populaire websites in Nederland tijdens de openingsmanifestatie is niet doorgegaan. Ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat er te weinig computers waren om 100 gehandicapten tegelijkertijd op te laten werken.


volgende pagina:

Evaluatie stagedoelstellingen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
  1. Waarschijnlijk is hun huidige site duurder uitgevallen dan ze verwacht hadden.

  2. Lust en Pronklust (what's in a name) konden het maar niet met elkaar eens worden en vonden elkaar amateuristisch.

  3. ...maar ik heb ook niet zo veel verschillend gekleurde rubrieken.


logo: TNO Human Factors
 

Gemeente Den Haag


De gemeente Den Haag ambieert om Digitale Hoofdstad van Nederland te worden door middel van toonaangevende projecten. Een voorbeeld hiervan is de Digitale Hofstad.

Al in een vroeg stadium is de gemeente Den Haag gevraagd mee te werken aan het ontwikkelen van de demosite van de Gemeente Sneevert. Vanuit gemeenteperspectief zou mee worden gedacht aan de functionaliteit van de demosite.

Het contact met de gemeente verliep wat mij betreft erg vaag. Ik weet niet eens of ze nog betrokken waren op het moment van de bouw van de demosite. Wel hebben we van te voren wat input gekregen.

Wel heeft de gemeente Den Haag op 28 maart een intentieverklaring ondertekend waarin zij beloven hun website toegankelijk te maken.logo: Den Haag
 

Albert Heijn


Albert Heijn was de uitverkoren partij om mee te denken met de demosite van de Profimarkt. Hoewel zij eerst enthousiast leken, haakten zij halverwege definitief af met de verklaring dat ons tempo te hoog lag. Zij zouden niet op tijd de gewenste gegevens beschikbaar kunnen stellen.

Hoewel Albert Heijn veel doet om haar imago hoog te houden, heeft zij een van de minst toegankelijke websites in Nederland. Zij hebben echter geweigerd een intentieverklaring te ondertekenen en toen zij door de ambassadeurs benaderd werden (met de opmerking dat zij moeite hadden om op hun site boodschappen konden bestellen), werd hen verteld dat AH voorlopig niet van plan is hier iets aan te doen. Zij staan zelfs niet open voor advies over kleine aanpassingen die al veel verschil kunnen uitmaken 1. Dit laatste is nog ergens in een krant terechtgekomen.

Inmiddels is er sprake van dat Maxfoodmarket de taak van AH over gaat nemen als het gaat om advies bij de verdere ontwikkeling van de demosite. Dit is pas voor de volgende fase van het project.logo: Albert Heijn
 

Bartiméus & Accessibility.nl


Deze partij(en) waren min of meer betrokken bij het project uit angst dat ze ons anders tegen zouden gaan werken. Accessibility.nl heeft tegen het einde van het project bijgedragen aan teksten en voorbeelden voor de folder die tijdens de openingsmanifestatie is uitgedeeld aan bezoekers.

Het is mij nog onduidelijk of Accessibility.nl in de toekomst wel een rol van betekenis gaat spelen. Ze hadden wel een stand op de openingsmanifestatie.logo: Bartimeus & accessibility
 

W3C


W3C Nederland is benaderd om een rol te spelen bij dit project. De meeste resultaten daarvan waren te zien tijdens de openingsmanifestatie. De intentieverklaring is met behulp van de prioriteit 1 richtlijnen van de WAI guidelines van het W3C (www.w3c.org/WAI) samengesteld.

Verder was het W3C ook met een stand aanwezig op de openingsmanifestatie. Daar deelden zij geplastificeerde kaartjes uit met daarop de tien geboden van het W3C. Jammer alleen dat er spelfouten in zaten.
Judy Brewer, Director Web Accessibility Initiative (WAI) bij het W3C, gaf een toespraak over het belang van toegankelijkheid op internet. Brewer zit zelf ook in een rolstoel. Grappig om te zien was de doventolk, die razendsnel haar engEngelstaligeeech omzette in Nederlandse doventaal.logo:w3c
 

Ilse


Gesproken is met Peter Kentie. Dhr. Peter Kentie is werkzaam bij Ilse en Directeur Content & Technologie.

Achtergrond
Ontstaan vanuit een hobbyclub van de universiteit in Eindhoven en opgericht in 1996 is Ilse momenteel de nummer 1 zoekmachine van Nederland. Ilse is voor 58% onderdeel van VNU. Er zijn per dag in Nederland 1,6 miljoen pageviews waarvan 500.000 unieke gebruikers. 7 op de 10 internettende Nederlanders komt eens per maand bij Ilse langs. Bij Ilse staat de gebruiker centraal. Daarbij wordt uitgegaan van een gemiddelde.
In vergelijking met anderen is Ilse al erg toegankelijk.
Dhr. Kentie heeft ook een boek geschreven wat vooral uitgaat van usability en niet zozeer accessibility: "Webdesign in de praktijk". Het gaat uit van wat de gebruiker wil en wat de browser toestaat.

Peter Kentie dacht in principe genoeg aandacht te besteden aan toegankelijkheid en ziet vooralsnog weinig ruimte voor verbetering. Hoewel hij niet ziet wat er veranderd kan worden is hij wel bereid na te denken over verbeteringen. Hij denkt dan aan het aanbieden van alternatieve style sheets en interfaces. Verder is dhr. Kentie ook bereid de algemeen directeur, tevens één van de oprichters te vragen een intentieverklaring te tekenen op de manifestatie op 28 maart. Als dit niet lukt zal hij zelf waarschijnlijk komen tekenen.Logo: Ilse
 

Pronklust


logo Drempelsweg van PronklustHebben de huisstijl van het project Drempels Weg ontworpen. Dit had o.a. zijn weerslag op de uitgebrachte folder en het op de facilitaire site gebruikte logo. Het logo op de facilitaire website is overigens monochroom (zwart/wit) gemaakt, omdat de vormgevers van deze site2 de kleur niet vonden passen bij hun kleurstelling van de rubrieken.
Ik heb -mede voor het onderscheid3- gekozen het oorspronkelijke logo van Pronklust te gebruiken voor mijn verslag.


Logo: Pronklust

naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie stagedoelstellingen