Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar het projectteam
Ga naar de rol van NMG
Ga naar mijn rol in het project
Drempelsweg icoon

Evaluatie werkwijzeEen afstudeerverslag is niet compleet zonder een evaluatie van de werkwijze. Op deze plek kan ik de werkwijze, zoals ik deze op school heb aangeleerd, afzetten tegen de werkwijze bij het project.

Werken in een projectteam


Dit was de manier van werken waarbij mijn SvC-opleiding het meest tot zijn recht kwam: werken in een klein team aan een opdracht waarvan de invulling (nog) niet helemaal duidelijk is. En met bekende deadlines. Tijdens het project moet je je de technieken eigen maken (of bedenken) om het tot een goed einde te brengen.
Hoewel de meeste teamleden veel vaker met mij aan een project hebben gewerkt, was dit project veel groter dan we ooit gedaan hadden. En dan we hadden voorzien toen we er aan begonnen. Er zat een veel groter onderzoekselement in. Dit maakte het voor ons een bijzonder project.

Chaotisch
Ik heb de indruk dat ik van de groep het meest voorbereid was op chaotische situaties die zich bij dit soort projecten kunnen voordoen. Omdat de meeste van de vakken die ik me van de SvC kan herinneren zich afspeelden in soortgelijke situaties (hoge tijdsdruk, voorgeschreven techniek moet nog geleerd worden, studenten gegroepeerd in projectteams met specifieke onderlinge taakverdeling, soms een vaag einddoel) kon ik op sommige momenten voorspellen dat we in de knel zouden komen (bijv. wachten op input van derden) of precies inschatten wanneer een doorslaggevende beslissing nodig zou zijn.

Net als bij de SvC had ik ook hier sterk de neiging om binnen korte tijd de leiding van het (kleine) team naar me toe te trekken. Of in ieder geval het nemen of afdwingen van besluiten. Ik had dan ook soms moeite met het vervullen van een taak als ik zie dat er nog een heleboel geregeld moet worden.
Gelukkig hadden we de beschikking over het interne projectmanagement om de andere partijen achter de broek te zitten wanneer dit nodig was.

Schoolmeester
Omdat de richtlijnen (zeker in de W3C-vorm) pittige materie is, is het belangrijk dat de onderzoekers of bouwers een solide achtergrondkennis van zowel HTML als CSS hebben. Deze basiskennis is onontbeerlijk om 'door te leren' naar de richtlijnen.
De twee junior webdesigners die aan het project meewerkten hadden deze kennis ten tijde van het project nog niet. Daarom vond ik het soms zeer moeilijk om te beargumenteren waarom bepaalde aanpassingen noodzakelijk waren 1.
Ik voelde me soms als een schoolmeester. Er waren dagen dat ik meer dan de helft van de dag besteedde met het beantwoorden van vragen en tussen de tafels doorliep om te kijken of alles goed ging 2. De vragen kwamen niet alleen van de webdesigners, maar ook van de programmeurs, redacteuren, projectmanagers en van buitenaf, zoals de telefoontjes en mailtjes van Politiek Online.

volgende pagina:

Het projectteam

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: het schilderij in de productieruimte verbeeldt inspiratie en creativiteit
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Het projectteam