Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar het projectteam
Ga naar de rol van NMG
Ga naar mijn rol in het project
Drempelsweg icoon

Het projectteamIn de introductie van dit verslag heb ik reeds de verschillende deelnemers aan het project voorgesteld. Hier in de evaluatie van de stage zal ik de deelnemers in relatie tot mijn taak behandelen. Het projectteam was zo groot, dat ik tot op heden nog niet iedereen heb ontmoet die aan het project mee hebben gewerkt.

Deelnemers


Sommige deelnemers hebben een grotere rol gespeeld in het gehele project dan andere. Sommige partijen hebben zich slecht op één deelproject gericht. Dit zijn ook bijna zonder uitzondering partijen die nauwelijks raakvlakken hadden met mijn taken.

NMG Nieuwe Media Groep heeft alleen al door haar rol als projectmanager contacten gehad met elke deelnemer. Ik heb in dienst van NMG mijn stageopdracht uitgevoerd.

Politiek Online heeft onderzoek gedaan waar ik veel aan had bij mijn onderzoek en overige deelprojecten. Vooral in het begin heb ik veel contact gehad met Politiek Online. Bepaalde delen van het onderzoek liep gelijk met mijn onderzoek, waardoor we elkaar konden helpen. Aangezien Politiek Online in Den Haag gevestigd is verliepen de meesten contacten over de telefoon of per mail.

Lust is geen officiële deelnemer aan het project. Het is een vormgeefbureau in Den Haag, waar NMG al vaker mee gewerkt heeft. Als onderaannemer heeft Lust een aantal schetsen gemaakt, waaronder die van de definitieve versie van de facilitaire site.
Op een gegeven moment hadden we elke week een ontmoeting met Lust om de voortgang te bespreken. Om de week in Den Haag en Utrecht. Toen we het te druk kregen om ons deze luxe te veroorloven bemerkte ik wel een negatieve verandering in de voortgang.

Arthur Andersen Business Consulting was vooral in naam projectmanager van het project Drempelsweg. Ze kwamen ook ongeveer eens per week over de vloer, maar deze periode heeft niet lang geduurd. Vervolgens waren ze wel bij elk oplevermoment aan de opdrachtgever aanwezig. Inhoudelijk hebben ze niet bijgedragen tot mijn taak.

Met de overige deelnemers Booij en Van Bruggen, Ideëel Organiseren, Nederland Kennisland, Casimir en Anker Solutions heb ik tijdens het project weinig te maken gehad. Ik zag de heren van BKB wel op vergaderingen en soms was er ook wel iemand van Nederland Kennisland aanwezig, maar ik leerde eigenlijk pas achteraf wat hun verschillende taken waren.

Accessibility.nl is later aan de deelnemerslijst toegevoegd. Naar mijn mening omdat ze anders wel eens konden gaan roepen 'dat zij er eerder waren' en dat als ze niet mee mochten doen, ze 'het tegen iedereen gingen vertellen'. Oh zo.
Met Accessibility.nl heb ik enige vluchtige contacten gehad. Ik heb in ieder geval hun boekje Site Seeing gelezen. En hoewel het in het engels is geschreven: een aanrader.

volgende pagina:

De rol van NMG

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Sites testen met ambassadeur Paul
naar boven
naar boven
Volgende pagina: De rol van NMG