Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar het projectteam
Ga naar de rol van NMG
Ga naar mijn rol in het project
Drempelsweg icoon

De rol van NMG binnen het projectNMG Nieuwe Media Groep heeft als hoofdaannemer een sleutelrol gespeeld binnen het project Drempelsweg. Niet alleen heeft zij de rol als projectmanager op zich genomen voor de meeste deelprojecten, ook een aantal belangrijke inhoudelijke activiteiten kwam voor haar rekening.


Taken van NMG


De taken die NMG op zich heeft genomen zijn zeer divers. Ik heb een aardige opsomming gemaakt, maar weet zeker dat ik nog activiteiten ongenoemd heb gelaten. In min of meer chronologische volgorde:
 • Het verzamelen van een projectteam om de verschillende deelprojecten uit te kunnen voeren;
 • het voeren van het (inhoudelijke) projectmanagement over de taken die bij NMG lagen;
 • maken van functionele ontwerpen van de verschillende produkten in haar verschillende fasen om ter goedkeuring aan de opdrachtgever voor te leggen;
 • het maken van technische ontwerpen voor intern gebruik;
 • het doen van onderzoek naar richtlijnen;
 • het aanpassen van bestaande richtlijnen voor gebruik op de facilitaire website;
 • het aanvullen en verrijken van de richtlijnen met o.a. praktijkvoorbeelden, voorbeeldcode en alternatieven;
 • het bouwen van de facilitaire website;
 • het bouwen van de demosites en standaardinterfaces;
 • het houden van testrondes met gehandicapten;
 • het schrijven van teksten voor de verschillende websites;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers van de facilitaire site;
 • het zoeken en vinden van kandidaten voor een ambassadeursschap;
 • het instrueren en begeleiden van de gehandicapte ambassadeurs;
 • het verantwoorden van de produkten van al deze activiteiten tegenover de opdrachtgever.

Projectteam binnen NMGProjectmanagement
Al deze taken zijn uitgevoerd door een select projectteam binnen NMG.
Zoals gezegd bestond het projectmanagement in eerste instantie uit één, toen twee en op het laatst drie personen. Deze hielden zich onder andere bezig met de functionele ontwerpen, de ambassadeurs en de contacten tussen de verschillende deelnemers. Soms nam de accountmanager ook taken over van het projectmanagement.
Toch was er juist ten tijde van de drie­eenheid behoefte aan iemand die overzicht kon houden in het bouwproces. Tijdens de bouw van de facilitaire website en de demosites heb ik daarom ook nog opgetreden als een soort floormanager. Daartoe ben ik niet benoemd; ik heb me slechts opgeworpen op een moment waarin ik zag dat ik de enige was die nog kon overzien wat er allemaal moest gebeuren en hoe dat dan moest gebeuren.

Produktie
Produktie hield zich niet alleen bezig met het bouwen van de websites. Ook het richtlijnenonderzoek, het opstellen en verrijken van deze richtlijnen, het deelnemen aan inhoudelijke en strategische vergaderingen, het meebedenken van de functionele en technische ontwerpen, het uitvoeren van een vormgeving en het testen van websites op toegankelijkheid vielen onder haar taken.
De afdeling produktie bestond ten tijde van Drempels Weg uit de volgende zes actiefiguren:
 • Twee (PHP-) programmeurs
 • Twee senior webdesigners (ontwerpers en HTML-ers)
 • Twee junior webdesigners (HTML-ers)
Alleen in de laatste weken voor de openingsmanifestatie hebben we met zijn zessen gewerkt. Hiervoor bestond het team voornamelijk uit een PHP-programmeur en de twee senior webdesigners.

Redactie
Tenslotte was er nog een redacteur aan het project verbonden. Naast de teksten en nieuwsberichten voor de websites hielp zij ook mee aan het maken van de functionele ontwerpen.

volgende pagina:

Mijn rol in het project

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: de projectmanagers van NMG, met rechts stagebegeleidster Ilse Jonker
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Mijn rol in het project