Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
 
Drempelsweg icoon

ErvaringenOp het moment van schrijven is het acht maanden geleden dat ik voor het eerst begon aan een plan van aanpak voor het zoeken naar bestaande richtlijnen. Sinds die tijd heb ik veel geleerd en meegemaakt. Dit soort ervaringen horen ook in een afstudeerverslag.

Gehandicapten


Natuurlijk ben ik tijdens het project veelvuldig in contact gekomen met verschillende gehandicapten. Tot een echte samenwerking, zoals in het begin van het project was voorgesteld, is het nooit gekomen. Toch hebben enkele gehandicapten een waardevolle bijdrage geleverd aan 'mijn' projectdelen.

Sites testen in 'De Deel'
Een aantal keer zijn leden van ons deelproject afgereisd naar Arnhem om daar in De Deel websites te testen met gehandicapten. dit waren zowel 'bestaande' websites als door ons gemaakte testsites met speciale aanpassingen.
Het opvallendst aan de computerruimte van De Deel was het grote aantal Playstations: evenveel als gewone pc's. De pc's waren nauwelijks aangepast als het gaat om hardware. Er waren enkele aangepaste muizen en toetsenborden, maar veel meer was er niet. De gebruikers worstelden zich verbeten door de programmatuur heen. Uiteindelijk kwamen ze waar ze wilden zijn. Sommigen waren een halve dag bezig om een e-mailtje te tikken.
Opvallend was ook dat bijna niemand daar (ook de begeleiders niet) van het gebruik van de standaardaanpassingen voor toegankelijkheid 3 in Windows afwist.

Ambassadeurs
Een belangrijke groep gehandicapten die vaak bij ons over de vloer kwamen vanaf de tweede helft van het project, waren de ambassadeurs. We hadden nu een vertegenwoordiger voor elke hoofdgroep in huis om sites aan voor te leggen. Van groot nut waren hier vooral Paul Erkens, visueel gehandicapt ("zeg maar blind hoor") en Jacko van Dijk, lichamelijk gehandicapt. Zij hebben veelvuldig met een kritische 'blik' naar onze creaties gekeken. En, toen ze al wat langer over de vloer kwamen, hun ongezouten mening gegeven. Vooral het feit dat we nu een brailleleesregel in huis hadden om meteen het effect van een aanpassingen te kunnen bekijken, heeft ons snel vooruit geholpen.
De aanpassingen die we na elke testronde aanbrachten, werden steeds concreter. Ook de input van verstandelijk beperkte Theo van Leur en dove ambassadeur Pascal Ursinus 4 was erg belangrijk, hoewel dit veel vaker over usability dan over accessibility ging.


Drempels Weg in de pers


In de weken voor de openingsmanifestatie kon je geen krant openslaan of een van de ambassadeurs werd geïnterviewd. Van de Volkskrant tot de Carp en de Spits!, overal stonden hun inmiddels bekende gezichten in. Op een gegeven moment was het niet meer bij te houden 5.
Het was op dit punt dat ik begon te beseffen dat het project écht groot aan het worden was, en dat de facilitaire website inmiddels een goed bezochte website moest zijn. Ik hou dit soort cijfer nooit bij. Ze vallen bijna altijd tegen.


De openingsmanifestatie


Een dag die ik niet snel zal vergeten was de openingsmanifestatie voor Drempels Weg op 28 maart 2001. Een week voor aanvang waren er al 1.500 kaarten besteld. Maar ik had niet verwacht dat er uiteindelijk drie keer zoveel mensen in de jaarbeurs aanwezig zouden zijn.

Het was een geweldige bekroning op al die maanden werk. Een minister en een staatssecretaris vertellen hoe belangrijk het werk is dat is verricht -toch jammer dat Wim Kok uiteindelijk niet aanwezig kon zijn.
Er worden workshops gegeven, waarvan jij de inhoud al weken eerder in een andere context hebt bedacht. Alle dingen die eerst zo vaag waren, komen nu samen en nemen vaste vormen aan. Op de openingsmanifestatie was het wat mij betreft voor het eerst één project in plaats van een verzameling deelprojecten.

We liepen trots rond tussen de mensen, die waarschijnlijk niet beseften dat deze tastbare resultaten door relatief (en absoluut) zo weinig mensen gerealiseerd was.
NMG Nieuwe Media Groep was een van de weinige bedrijven waarvan de personeelsleden zonder bedrijfstekenen (zoals een badge) rondliepen. Dit was ons dagje uit op tegelijkertijd bekend en onbekend terrein. Ik heb vooral veel foto's gemaakt, waarvan ook een aantal op Drempelsweg.nl staan.

Lees het online verslag over de openingsmanifestatie

volgende pagina:

Overige betrokkenen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
  1. Zeker te meer omdat ik zelf ook nog worstelde met de ingewikkelde clausules die het W3C stelde. Een (klein) aantal richtlijnen is altijd theoretisch gebleven. Het is moeilijk je theorieën te verdedigen als je niet precies weet waar ze vandaan komen.

  2. Het is nog niet zo ver gekomen dat ik ze verplichtte om hun vinger op te steken voordat ze een vraag stelden.

  3. Zoals de z.g. plaktoetsen, de schermvergroter en geluidswaarschuwingen.

  4. Pascal is oud SvC-er. Wellicht daarom ook zijn usability-invalshoek?

  5. Het is dat ik bijna geen tv kijk, maar ze schijnen ook nog in een flink aantal tv programma's verschenen te zijn.
foto: ambassadeur Paul wordt geintervïewd
Fig.1: ambassadeur Paul in de pers, geflankeerd door Margo Vliegenthart

foto: de openingsmanifestatie
Fig.2: de openingsmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht

foto:workshop
Fig.3: projectmanager David Saris geeft een workshop over toegankelijkheid tijdens de openingsmanifestatie
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Overige betrokkenen