Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
Ga naar stagedoelstellingen
Ga naar context SvC
Ga naar waarom een site?
  
Drempelsweg icoon

Waarom is deze scriptie in de vorm van een site?Ik wil nog even iets vertellen over mijn beslissing om deze afstudeerscriptie in de vorm van een website aan te bieden. Er zijn een aantal voordelen verbonden met het aanbieden van een scriptie in de vorm van een site.

Idee


Het idee is eigenlijk ontstaan doordat ik onder andere een website als stageprodukt heb. Om naar de verschillende onderdelen van deze website te linken, heb je eigenlijk een andere website nodig. Je kunt in een papieren document wel URLs vermelden, maar op een gegeven moment gaan lezers dit niet meer overtikken, zeker niet als het ingewikkelde URLs zijn. Dan is het veel gemakkelijker om er gewoon op te kunnen klikken.

Een tweede overweging was de vele onderzoeksdocumenten die ik als bijlage wilde aanbieden. Als ik deze allemaal wilde aanbieden, zou ik honderden pagina's aan bijlagen moeten printen. Nu kan ik de rapporten in context (het stuk waar ik het rapport behandel) aanbieden d.m.v. een download-link. De gebruiker kan dan altijd nog kijken of het interessant genoeg is om uit te printen.
Aan het eind, bij de bijlagen, wordt nog eens een overzicht gegeven van alle in het verslag aangeboden documenten.

Je kunt het verhaal op een andere manier aanbieden en lezen dan alleen lineair. Verder kan ik verwijzingen maken naar andere produkten van mijn stage (die toch allemaal online staan). Bovendien 'past' dit medium beter bij de School voor Communicatiesystemen.


Voordelen


Naast de hierboven genoemde voordelen zijn er nog een paar te noemen.
Je hebt met een website een aantal hulpmiddelen tot je beschikking die je bij een papieren versie niet hebt. Bijvoorbeeld: je kunt ten allen tijde naar de sitemap voor een overzicht en je hebt de mogelijkheid om de plaats van de pagina in het geheel weer te geven d.m.v. de padaanduiding en (diepte van de) subnavigatie. Met een visited linkkleur kun je aangeven welke pagina reeds bekeken is.

Door middel van kruisreferenties kun je de gebruiker ook daadwerkelijk naar een gerelateerd onderwerp sturen, zonder dat je er verder uitgebreid aan hoeft te refereren of het zelfs ten dele opnieuw moet behandelen om het duidelijk te maken. Door de visited linkkleur kan de gebruiker dan zien of deze pagina al gelezen is of niet. Dit is vooral handig in de sitemap: de visited linkkleur daar geeft aan of er nog pagina's niet gelezen zijn.


Problemen


Een website brengt niet alleen maar voordelen met zich mee. Het is veel moeilijker bijvoorbeeld om een lineair verhaal aan te bieden of te schrijven. Dit heb ik opgelost door op elke pagina linkjes naar de volgende pagina aan te bieden. Eentje bovenaan (rechts), om snel door de scriptie te kunnen bladeren (staat altijd op dezelfde plek) en eentje onderaan, voor als de tekst gelezen is. De vette tekst van de introductie op elke pagina (onder de kop) geeft een snel beeld van de inhoud van elke pagina.

Een aantal van de onverwachte problemen die je zou kunnen verwachten van het gieten van een oud concept in een nieuwe vorm ben ik ook tegengekomen. Wat doe je bijvoorbeeld als je een heleboel wilt vertellen, maar niet weet waar je moet beginnen. In Word zou je gewoon kunnen beginnen met typen en dan later alles nog verschuiven. Je hebt immers alleen een tweedimensionale indeling. In het geval van een site kan dit zeker niet. Het verdient zeer de voorkeur om eerst alle informatie ten opzichte van elkaar te bekijken om dan te beslissen welk gegeven ondergeschikt is aan een ander, zodat je een structuur van rubrieken, subrubrieken en zelfs subsubrubrieken op kunt zetten. Ik wil zelfs zo ver gaan te beweren dat het niet lukt om te schrijven zonder eerst nauwkeurig de structuur op te zetten.


volgende pagina:

Kern van het verslag

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: html-editor Homesite
Fig.1: die hard: je gehele scriptie in de HTML-editor Allaire Homesite schrijven
 

Gebruik van deze site


Hoewel het tegen mijn principes indruist, heb ik de website alleen in Internet Explorer (op de pc) kunnen testen. Vanwege de lange rubrieksnamen en het overzicht is hij het best te bekijken op een resolutie van 1024*768. Ik denk dat ik in dit geval (ik ken de doelgroep) wel van de lezer kan vragen zich hierbij neer te leggen.

Toegankelijkheid
Omdat ik de website op een toegankelijke manier heb gebouwd, is hij ook bruikbaar zonder style sheets. Deze kun je 'uitzetten' door in Internet Explorer te gaan naar het menu [Extra/ Internet-opties.../ Tabblad Algemeen/ (knop:)Toegankelijkheid.../ en dan de bovenste drie vinkjes aanzetten].
Wat dan opvalt, is dat de structuur van de pagina niet in elkaar stort, en de (grootte van de) koppen gehandhaafd blijft. De hiërarchie (en dus het functionele onderscheid tussen verschillende stukken tekst) blijft bestaan.
De grootte van het lettertype is door de gebruiker aanpasbaar, ook als de style sheets aanstaan. Dit kan in Internet Explorer onder andere door de CTRL-toets ingedrukt te houden, terwijl je met het scrollwieltje van de muis beweegt. Het effect is het beste als de style sheets 'uitstaan'.

De versie zonder style sheets en zonder plaatjes is ruwweg te vergelijken met hoe een blinde de pagina 'ziet' met zijn brailleleesregel en screenreader. Er wordt gelezen van linksboven naar rechtsonder, waarbij de navigatie per 'blok' gelezen wordt: eerst de hoofdrubrieken, dan alle subrieken en dan de subsubrubrieken. De koppen in de tekst zijn niet alleen cosmetisch, maar hier dus ook functioneel: er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofd- en bijzaken. Zo is de kop bovenaan de pagina groter dan de tussenkoppen in de tekst en is het kopje 'Toegankelijkheid' een subkopje bij 'Gebruik van deze site'. Screenreaders interpreteren deze verschillen ook als zodanig.
Links bovenaan de pagina (boven het Drempels Weg logo) is een linkje zichtbaar (verborgen met een style sheet als deze aan staat), dat de gebruiker van een screenreader, brailleleesregel of tekstbrowser in staat stelt de navigatie over te slaan en meteen naar de tekst te springen. Dit linkje is in genoemde apparaten wel zichtbaar.

De tekst die zichtbaar wordt op de plek waar eerst de plaatjes stonden, is de zogenaamde alt-tekst, de alternatieve tekst bij een plaatje. De alt-tekst is belangrijk om informatie over het plaatje weer te geven, zeker als dit plaatje voor navigatiedoeleinden wordt gebruikt.
Niet alle plaatjes in deze site hebben alt-teksten. Daar is bewust voor gekozen. De gekleurde pijltjes naar de links, bijvoorbeeld, hebben een puur cosmetische waarde. Als ik hier een alt-tekst bij zou zetten, zou dit alleen maar verwarrend werken en bovendien dubbele informatie opleveren: de tekst staat er al naast. De alt-tekst wordt hier niet weggelaten, maar leeggelaten (alt="").


screenshot: pagina met style sheets

screenshot: pagina zonder style sheets
Fig.2 & 3: screenshot van dezelfde pagina met en zonder gekoppelde style sheets

screenshot: ook de plaatjes staan uit
Fig.4: als de plaatjes ook uitstaan, heb je alle informatie die een visueel gehandicapte krijgt via zijn brailleleesregel. De verschillende groottes van de koppen worden ook als zodanig geïnterpreteerd en doorgegeven.
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Kern van het verslag