Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar samenvatting
Ga naar inhoud
Ga naar voorwoord
Ga naar het afstudeerproject

kern van het verslag
Ga naar stagedoelstellingen
Ga naar context SvC
Ga naar waarom een site?
  
Drempelsweg icoon

Context binnen de SvCReeds van te voren zag ik hoe goed deze opdracht aansluit bij de School voor Communicatiesystemen. Het project diende zich aan kort voordat het mijn tijd was om een afstudeeropdracht te kiezen. Ik heb het met beide handen aangegrepen als een zeer interessant project met een hoge potentie wat betreft leerzaamheid. Dit geldt zowel voor mij persoonlijk als voor de SvC.

Plaatsing in de SvC-driehoek


Ik denk dat dit project precies in het midden van de SvC-driehoek past: het is de perfecte balans tussen Organisatie, Mensen en Middelen.
 • Het behoort tot Organisatie, omdat ik niet alleen in contact kom met mensen van de organisatie waarin ik de stageopdracht vervul, maar juist midden in een netwerk van organisaties opereer, die allen direct of indirect bij het project betrokken zijn.
  Tijdens mijn stage was ik afhankelijk van het werk van mensen uit andere organisaties. Ik moest minstens wekelijks overleggen over de voortgang. Weer anderen waren afhankelijk van het werk dat ik leverde. En uiteindelijk moest het werk van al deze organisaties samenkomen in één lopend verhaal.
 • Ook kan de stage om meerdere redenen bij de Mensen worden ingedeeld.
  • Ten eerste: het is heel menselijk werk. Als je richtlijnen opstelt met het doel ze toegankelijk te maken voor andere webbouwers, zul je je constant af moeten vragen hoe zij hun informatie aangeboden willen hebben en daarop inspelen. De human factor is in dit proces een belangrijke factor.
  • Ten tweede moet je je tegelijkertijd inleven in de belevingswereld van mensen met uiteenlopende handicaps. Het is voor deze personen dat je de aanpassingen maakt. Dit zijn ook de personen waarmee je sites gaat testen om verbeteringen aan te brengen.
  • Als laatste menselijke factor wil ik het ontwerpen van de verschillende schermen en demosites noemen, die als voorbeeld moeten dienen als een toegankelijke website, die er ook nog aantrekkelijk uitziet. Websites zodanig aanpassen dat ze gemakkelijk en prettig te gebruiken zijn (z.g. usability) is een hele kunst. Hoewel toegankelijkheid voor een groot deel eenduidig (en technisch: denk aan Bobby) te bepalen is, blijft usability (net als beeldend ontwerpen) puur mensenwerk.
  Daarnaast heb ik ook nog enige tijd als een soort floormanager opgetreden binnen de organisatie waarin ik werkzaam was, waarbij ik collega's begeleide in het toegankelijk bouwen van de facilitaire website en het overzicht moest bewaren over wat iedereen aan het doen was.
 • Ook is de stageopdracht ontegenzeggelijk Technisch te noemen. De kennis om richtlijnen op te stellen (of zelfs maar te interpreteren) is van zeer specialistisch-technische aard. Om je deze technieken eigen te maken heb je eerst een uitgebreide technische kennis van HTML (en in het geval van Drempels Weg: Cascading StyleSheets) nodig. Deze kennis was dus al noodzakelijk tijdens het richtlijnenonderzoek.
  Daarnaast heb ik vooral mijn (meest theoretische) kennis van o.a. databases gebruikt om een indeling te maken voor de ingewikkelde structuur waarin ik de richtlijnen wilde hebben. Deze ingewikkelde structuur was namelijk nodig om het voor de gebruiker juist makkelijk te maken.
  Als laatste noem ik de programmeerkennis die ik op de SvC heb opgedaan. Ook deze heb ik veelvuldig gebruikt, met name om kleine aanpassingen aan de facilitaire website en de demosites te maken om deze meer gebruiksvriendelijk te maken. Dit moest ik natuurlijk wel eerst met de programmeur afspreken.
Zoals uit de laatste twee zinnen blijkt, was er vaker sprake van een combinatie van de drie pijlers van de SvC te bespeuren, dan een pure vorm van één ervan. Daarom ook zeg ik nu dat mijn afstudeeropdracht zich beslist in het midden (het hart) van de SvC-driehoek bevindt:
Illustratie: Drempels Weg in het hart van de SvC-driekhoek.Onderzoeksdeel


Eén van de vereisten van een afstudeeropdracht is, dat er een onderzoeksdeel bij zit.
Het doen van onderzoek is een zeer belangrijk aspect van mijn stage. Zonder dit werk was er niet alleen geen afstudeerproject of vervolgtraject geweest, maar was zelfs het hele project Drempels Weg waarschijnlijk mislukt.


Generalist met specialistische kennis


Hoewel de School voor Communicatiesystemen in de regel opleidt tot generalisten, die een zeer brede kennis hebben van vele aspecten binnen een dergelijk project, was het daarnaast onontbeerlijk om op bepaalde vlakken een solide specialistische voorkennis te hebben.
In met name de procesbeschrijving zal ik laten zien dat ik naast een brede kennis ook veel specialistische kennis bezit. Vervolgens heb ik deze kennis gebruikt om nog meer specialistische kennis op te doen, namelijk het me eigen maken van alle richtlijnen.


Inhoud


Als laatste wil ik nog vermelden dat de stageopdracht inhoudelijk zeer interessant is voor de SvC. Niet alleen is de opdracht precies in het midden van de opleiding te plaatsen en heeft het raakvlakken met zowat elk vak binnen de school. Het is ook nog eens een onderwerp waar tot nu toe weinig of geen aandacht aan is besteed in de modules.
Het onderwerp is zonder meer om te zetten in nieuw lesmateriaal voor een bestaand vak of zelfs een geheel nieuwe module.

volgende pagina:

Waarom in de vorm van een site?

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstLogo HVU
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Waarom in de vorm van een site?