Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar evaluatie richtlijnen
Ga naar evaluatie facilitaire website
Ga naar evaluatie voorbeeldsites
Drempelsweg icoon

Evaluatie voorbeeldsitesHoewel ik ze goed gelukt vind, weet ik zeker dat we meer van de voorbeeldsites hadden kunnen maken als we meer tijd hadden gehad. Dan waren ze op zijn minst beter getest.

Dan is het nu tijd voor enige overpeinzingen over de gebouwde voorbeeldsites die als praktijkvoorbeeld dienen bij de richtlijnen op de facilitaire website.


DemositesOver het ontwerpproces
Hoewel een eigenwijze vormgever meestal een goed teken is, was het hier bijzonder onpraktisch. Lust had hele andere interpretaties van de testresultaten, omdat ze voornamelijk techniekonafhankelijk dachten. Ook trokken ze zich veel aan van de mening van een enkele gehandicapte, waardoor deze mening meteen als ijzeren vuistregel werd gehanteerd.
Omdat smaken verschillen, ook onder gehandicapten, ontstond er een onwerkbare lijst met dingen die ze niet mooi vonden, maar werden geïnterpreteerd als ontoegankelijk.
Door dit soort acties zijn op verschillende momenten redelijk uitgewerkte schetsen radicaal overboord gegooid om plaats te maken voor nieuwe, zij het minder uitgewerkte, schetsen. Hierdoor wisten we steeds kort voor we aan het bouwen moesten beginnen niet wat we konden verwachten. En óf we wel iets konden verwachten.

In het geval van de demosites hebben we zelf nog zoveel moeten aanvullen of wijzigen, dat ik mij en mijn collega webdesigner bij NMG als medeontwerper van de demosites beschouw. Lust deed de voorzet en wij kopten hem in, om met een schaakterm te spreken. Het was alleen jammer dat wij steeds een dag hadden om alles op orde te krijgen, terwijl Lust er eerst steeds twee maanden over had gedaan om tot dit halfslachtige ontwerp te komen. Dit kwam de onderlinge verhoudingen niet ten goede.

Het was wel opvallend om te zien hoe we onze grip op elkaar verloren op het moment dat we niet langer wekelijks een bijeenkomst hielden. Maar hier was op een gegeven moment nu eenmaal geen tijd meer voor.

Indrukwekkend
Ik vond het wel indrukwekkend om te zien hoe wij steeds in een week tijd een demosite bouwden. Zeker als je bedenkt dat in die week ook het maken van het definitieve functioneel ontwerp, het afmaken van de schetsen, het verzamelen van beeldmateriaal en het testen moest gebeuren. Ik wist wel dat ik met dit team snel een goede website kon bouwen, maar zó snel...

Wat ik vooral leuk aan de demosites vond was het bedenken van de functionaliteit, het uitwerken van de schetsen en het feit dat iedereen eindelijk eens kon samenwerken, in plaats van die inmiddels eeuwige voorbereidingen op ieders specialistische gebied. Iedereen was blij dat er dingen gingen gebeuren, hoe druk we het ook hadden en hoe dicht de deadline al genaderd was (aan het begin van de bouw van de laatste demosite: anderhalve week).
Het feit dat de demosites er uiteindelijk stonden maakte het natuurlijk ook erg leuk. Ik vind ze goed geslaagd en precies de gedachte overbrengen die we wilden overbrengen: een toegankelijke website hoeft niet saai te zijn. Als je er goed over nadenkt kan hij zelfs beter zijn.


Standaardinterfaces


De standaardinterfaces dienen als voorbeeld bij een denkproces, eerder dan bij een ontwerpproces. Toch is juist in dit ontwerpproces veel tijd gestoken. Dit komt omdat we het over de over te brengen boodschap snel eens waren. Maar toen moesten er nog ontwerpen bij gemaakt worden. En iedereen had zijn eigen interpretatie over wat er dan ontworpen moest worden.

Sluitpost
Mede omdat ik minder actief betrokken ben geweest bij het ontwerp en de bouw van de standaardinterfaces, kijk ik met minder trots terug op deze vier interfaces dan op de twee demosites. Maar ik vind ze ook inhoudelijk minder duidelijk overkomen.
Ook bij de standaardinterfaces had ik het gevoel als een soort sluitpost te fungeren: Lust krijgt maanden om te freewheelen, levert vervolgens iets in als we echt niet langer kunnen wachten en ik mag weer uitzoeken wat we hiermee aanmoeten. En dat terwijl ik van te voren een aantal aandachtspunten naar hen gestuurd had: denk aan de alt-teksten, etc.etc. De standaardinterfaces konden toen ze bij ons aankwamen dienen als een soort afschrikwekkend voorbeeld van ontoegankelijkheid. Nergens was rekening mee gehouden. Ik had eerst de neiging alles meteen retour afzender te sturen, maar het was anderhalve dag voor de openingsmanifestatie en besloot toen dat het hoe dan ook sneller en veiliger zou zijn als wij de boel zelf toegankelijk zouden maken.

Lust
De samenwerking met Lust viel dus erg tegen. En dat terwijl NMG als sinds 1994 met Lust samenwerkt. Ik kende ze dan ook al goed voor Drempels Weg begon. Het is vreemd dat de mannen van Lust zich bij zo'n grote opdrachtgever (NMG) en bij zo'n grote opdracht als Drempels Weg van zo'n slechte kant te laten zien. Achteraf bleek dat Lust de opdracht (en de andere opdrachten die ze hadden lopen) niet aankon. Het was een kwestie van teveel hooi op de vork.

volgende pagina:

Evaluatie werkwijze

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijst

logo sneevert


logo profimarkt
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie werkwijze