Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar evaluatie richtlijnen
Ga naar evaluatie facilitaire website
Ga naar evaluatie voorbeeldsites
Drempelsweg icoon

Evaluatie richtlijnenonderdeelHet richtlijnenonderdeel is voor mijn stageopdracht in twee delen op te delen: richtlijnenonderzoek en het opstellen en verrijken van richtlijnen. Daarnaast moesten de richtlijnen ook nog op een goede manier gepresenteerd worden aan de doelgroep.

Richtlijnenonderzoek


Van te voren had ik gedacht dat ik een groot deel van de stageperiode bezig zou zijn met het doen van onderzoek naar bestaande richtlijnen. Na een grootscheepse inventarisatie zouden hiervan dan de beste en effectiefste worden geïnventariseerd en gebundeld in de 'Nederlandse richtlijnen van het VWS'. Er zou een keurmerk voor worden ontwikkeld om Nederlandstalige sites te testen op deze richtlijnen.
Zoals inmiddels bekend is liep dit anders.

Verbaasd
Ik moet zeggen dat ik wel verbaasd was over het feit dat we niets anders konden vinden dan de richtlijnen van het W3C en wat losse initiatieven die weinig om het lijf hadden. Mijn eerste reactie was: daar gaat mijn stageopdracht.

Het is misschien wel mede om die reactie dat ik besloot de boel drastisch anders aan te pakken. Ik schreef meteen een nieuw plan van aanpak, waarin ik omschreef wat er met de richtlijnen van het W3C gedaan moest worden om ze zowel aantrekkelijk als toegankelijk te maken voor de doelgroep. Inmiddels dacht ik niet meer in termen van stageopdrachten en was ervan overtuigd dat iemand ervoor moest zorgen dat die richtlijnen van het W3C eens toegankelijk gemaakt gingen worden voor de webbouwers, anders werden er nooit toegankelijke websites gebouwd. Die iemand was ik, dat was wel duidelijk. Het nieuwe plan werd voorgelegd aan VWS en de volgende dag kon ik aan de slag.

Om te kunnen beginnen met het opstellen van de Drempels Weg richtlijnen moest ik me eerst inlezen in de honderden pagina's die de richtlijnen voor toegankelijkheid van het W3C vormden. Toen wist ik al dat ik een behoorlijke hoeveelheid werk om mijn hals gehaald had.


Opstellen en verrijken richtlijnen


Waar ik toch veel moeite mee had tijdens de interpretatie en verwerking van de richtlijnen, was het hoge theoretische karakter. Ik kwam HTML-tags tegen die ik helemaal niet kende. Pas toen ik de verschillende richtlijnen in de praktijk uit ging proberen bleek, dat veel richtlijnen helemaal (nog) niet werkten. Dit betekende dat ik alles wat ik niet kende moest verifiëren op bruikbaarheid, omdat deze richtlijnen een vervuiling zouden betekenen voor het richtlijnenbestand van Drempels Weg.

Omdat ik niet alles goed kon testen (we hadden toen bijvoorbeeld nog geen beschikking over een brailleleesregel), zijn er toch nog onduidelijke richtlijnen in de database terechtgekomen, voordat deze door onze blinde ambassadeur Paul getest konden worden. Tot die tijd was het werk dus nog steeds deels theoretisch.

Structuur
De structuur en de samenstelling van de richtlijnen bedenken was een van de leukste onderdelen van de richtlijnenopdracht. Hier moest ik mij echt inleven in een webbouwer, die helemaal niets van toegankelijkheid wist, maar wel van HTML. Hoe zou hij willen zoeken? Wat voor soort resultaten zou hij verwachten? En moet moet de database geordend zijn om dit te bereiken?

Resultaat
Ik vind het resultaat van het richtlijnenonderzoek, zoals ze op Drempelsweg.nl gepresenteerd worden, nog steeds erg goed. Ik kom er zelf nog af en toe om iets in op te zoeken. Als je deze richtlijnen vergelijkt met die van het W3C, dan zie je wel dat het van oorsprong dezelfde richtlijnen zijn, maar dat ze op een totaal andere manier gebracht worden. Ik denk dat ik met mijn geploeter door de W3C-documenten een weg heb gebaand voor andere webbouwers en dat er -als er maar genoeg aandacht aan het project wordt besteed- ook echt meer toegankelijke websites gaan komen.

Ik weet zeker dat ik het richtlijnenonderdeel als geslaagd mag aanmerken.

Hoe verder?
Nu de richtlijnen online staan is het verhaal nog niet afgelopen. De internettalen ontwikkelen zich voortdurend en richtlijnen zullen verouderen of incompleet worden.
De richtlijnen zijn op dit moment nog niet voorzien van commentaar van vormgevers en ik heb een aantal aanvullingen in gedachten als het gaat om gebruiksvriendelijkheid. Toch is sinds de openingsmanifestatie nog niets met aan de richtlijnen veranderd. Iedereen binnen NMG heeft het te druk om aan 'oude' projecten te denken.
Het probleem ligt een beetje aan de richtlijnen zelf. Je kunt niet zomaar een redacteur aannemen om de richtlijnen bij te houden. Daarvoor is het verhaal wellicht te technisch en specialistisch. Ook een HTML-er zou niet voldoen, omdat het toch voornamelijk redactioneel werk is. Er liggen geloof ik nu plannen om Accessibility.nl te strikken voor deze opdracht. Zij zouden een soort van richtlijnen helpdesk vormen bij Drempels Weg.

volgende pagina:

Evaluatie facilitaire website

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto:een brailleleesregel
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie facilitaire website