Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar evaluatie produkten
Ga naar evaluatie werkwijze
Ga naar ervaringen
Ga naar overige betrokkenen
Ga naar evaluatie stagedoelstellingen
Ga naar evaluatie richtlijnen
Ga naar evaluatie facilitaire website
Ga naar evaluatie voorbeeldsites
Drempelsweg icoon

Evaluatie facilitaire website Drempelsweg.nlPas na de openingsmanifestatie had ik voor het eerst tijd om de teksten op de website te lezen die niets met de onderdelen te maken hebben waaraan ik heb gewerkt. Ze zijn erg goed.

Ik denk dat de combinatie van de juiste techniek, een goede vormgeving, een doordachte navigatiestructuur, goede teksten en beeldmateriaal ervoor gezorgd hebben dat ik de website nog steeds erg interessant vind. En er valt echt wat te halen: kennis. En je hoeft er niet eens zoveel moeite voor te doen.
Omdat bij het Drempels Weg project zoveel mogelijk werd uitgegaan van het standpunt dat websites door iedereen te bezoeken moeten zijn, is het ook echt een gebruiksvriendelijke website geworden. En dan heb ik het niet alleen over de navigatie, maar bijvoorbeeld ook over het taalgebruik. Dit maakt de website heel laagdrempelig. De drempels zijn niet helemaal weg, maar tenminste lager dan bij websites voor vergelijkbare (als die er al zijn) initiatieven.

De website heeft het langste voorbereidingstraject dat ik ooit heb mee mogen maken. En dat kun je zien. Alles is goed op elkaar afgestemd. De teksten bevatten echte argumenten en het beeldmateriaal is echt illustratief voor het verhaal. Het is geen bij elkaar geraapt zooitje, zoals ik toch van de meeste websites moet constateren.
Bovendien -en dat is tekenend- is dit een van de eerste websites die ik niet spuugzat was op het moment dat hij live ging. Nee, ik was er echt trots op, en blij dat ik aan zoals substantieels heb mogen bijdragen. Toen ik tijdens de openingsmanifestatie ook nog eens bemerkte hoeveel mensen erop af kwamen, hoeveel bedrijfjes hun naam eraan wilden koppelen en wie er allemaal op kwamen dagen om te vertellen hoe goed hij wel niet was, wist ik het zeker: het is gelukt.

Favoriet
Hoewel ik aan alle rubrieken heb gewerkt, blijft de rubriek Richtlijnen & voorbeelden toch een beetje 'mijn' rubriek. Hier komt alles van mijn stage samen: de richtlijnen, de voorbeeldsites, de beste en meest technische stukjes van de facilitaire website. Hoewel bijvoorbeeld de nieuwsrubriek (ook) voor mij veel meer nieuwswaarde heeft dan deze rubriek, blijft dit mijn favoriete rubriek.

Vervolgtraject
Hoewel dit geen betrekking meer heeft op mijn afstuderen, is sinds kort het vervolgtraject van Drempels Weg gestart. De thematische aanpak (elke maand een ander thema, zoals de financiële sector, vrije tijd, zoekmachines en e-commerce sites) stelt elke maand nieuwe websites aan de kaak, waarbij de ambassadeurs ze proberen over te halen een intentieverklaring te ondertekenen. Zeker wanneer het websites betreft waar gehandicapten baat bij kunnen hebben lijkt dit mij een goede zaak.
Voor deze thematische aanpak is een nieuwe indeling van de website vereist. Die gaan wij dus binnenkort aanpassen.
Rond februari volgend jaar zal de slotmanifestatie een inventarisatie maken van de geboekte resultaten in het jaar na het publieke startschot van Drempels Weg. Ik ben benieuwd naar de geboekte resultaten en bedenk elke keer weer dat elke stap richting toegankelijkheid er een is.

volgende pagina:

Evaluatie voorbeeldsites

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: projectmanagers Jaqueline en David testen de richtlijnendatabase
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie voorbeeldsites