Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar facilitaire website
Ga naar richtlijnen
Ga naar voorbeeldsites
Ga naar gebruikte technieken
Ga naar doelgroepen
Drempelsweg icoon

Doelgroepen facilitaire websiteNu alle onderdelen van de website Drempelsweg.nl besproken zijn, kunnen we doelgroepen definiëren en koppelen aan een rubriek. Uiteraard hebben wij de doelgroepen van te voren bepaald en daarop de rubrieksindeling aangepast.
Gehandicapten behoren niet tot de primaire doelgroep van Drempelsweg.nl. Er zijn een aantal doelgroepen die belangrijker zijn voor de facilitaire website van Drempels Weg.


Primaire doelgroepen
De website kent een drietal primaire doelgroepen:
 1. Opdrachtgevers bij overheidsinstanties en bedrijven die de ontwikkelde of bestaande website willen toetsen op toegankelijkheid. 1

 2. Internetafdelingen bij overheidsinstanties en bedrijven die de eigen internetsite toegankelijk(er) willen maken voor gehandicapten. 1

 3. Internetbureaus die websites willen maken die toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor gehandicapten.
Secundaire doelgroepen
Er zijn ook een aantal secundaire doelgroepen aan te wijzen bij deze website:
 1. Persmedewerkers, die de ontwikkelingen op dit gebied bij willen houden.

 2. Gehandicapten, die willen weten hoe het beleid ten aanzien van toegankelijkheid verandert of die de gang van zaken bij willen houden. 2

 3. Webbouwers en hobbyisten die willen weten hoe ze hun website toegankelijker kunnen maken.

 4. Overige geïnteresserden in het onderwerp handicaps en toegankelijkheid.
Doelgroep per rubriek
Nu eerder in dit hoofdstuk de verschillende onderdelen van de site besproken zijn kan per rubriek de doelgroep bepaald worden.
 • Over toegankelijkheid: iedereen.

 • Richtlijnen & voorbeelden: internetbureaus, webbouwers, overheidsinstanties.

 • Nieuws & achtergronden: persmedewerkers, beleidsmedewerkers, overheidsinstanties, gehandicapten, overige geïnteresseerden.

 • Discussiehoek: in principe iedereen, met de nadruk op webbouwers, gehandicapten, overheidsinstanties en het bedrijfsleven.

 • Over Drempelsweg: de pers, gehandicapten, webbouwers, overige betrokkenen.

 • Openingsmanifestatie: de overheid, de pers, gehandicapten, webbouwers, iedereen.

Toegankelijkheid en Drempels Weg


Nu de doelgroep bekend is van de facilitaire website, wil ik nog even iets vertellen over de toegankelijkheid ervan. Aangezien gehandicapten niet de primaire doelgroep zijn, zou men kunnen vermoeden dat hij (dus) helemaal niet toegankelijk hoeft te zijn. Dit is echter niet het geval. De hele website moet als voorbeeld dienen voor webbouwers. Het is ook een statement: kijk eens hoe makkelijk dat toegankelijk bouwen is; zelfs deze facilitaire website hebben we toegankelijk gebouwd.

Bij het Drempels Weg project werd zoveel mogelijk uitgegaan van het standpunt dat websites door iedereen te bezoeken moeten zijn. Dus niet een voor een specifieke handicap (bijvoorbeeld visueel gehandicapten of verstandelijk gehandicapten) aangepaste site, maar voor zowel alle gehandicapten als voor alle mensen zonder handicap toegankelijk.

Met dit standpunt hebben we het ons op sommige punten erg moeilijk gemaakt, omdat sommige richtlijnen voor aanpassingen voor een specifieke handicap lijnrecht tegen richtlijnen voor een andere handicap instaan. Maar het is wel de instelling die we met Drempels Weg ook bij het publiek willen bereiken.

Een voorbeeld
Blinden hebben niets aan plaatjes of kleuren op een website die aangeven waar je bent. Met andere woorden: je mag en kunt niet met kleurgebruik informatie aanbieden. Het liefst bestaan alle linkjes uit korte, bondige teksten.
Verstandelijk gehandicapten daarentegen hebben veel baat bij het geven van een specifieke kleur aan elke rubriek en iconen of plaatjes bij elk knopje of linkje, zodat navigeren voornamelijk met associaties gebeurt.
Teksten mogen niet te moeilijk zijn, omdat veel verstandelijk gehandicapten problemen hebben met het begrijpen of onthouden van informatie wanneer deze niet bestaat uit korte zinnetjes of niet herkend kan worden uit de context.
Blinden vinden dan weer, dat teksten niet te kinderachtig moeten zijn. Ze zijn immers niet achterlijk.
Oplossing: biedt beide mogelijkheden aan. Ondersteun korte en bondige teksten met kleuren of iconen en zorg voor (zinnige) alternatieve teksten bij elk plaatje, zodat de blinde niet alleen weet dat er een plaatje is, maar ook waarvoor hij er is en wat er op staat.

Door beide voorkeuren te combineren heb je opeens een compleet toegankelijke website.

Conclusie
Toegankelijkheid op internet is niet alleen (het aanpassen van de) gebruikte techniek. Het behelst vrijwel alle vakgebieden die ingeschakeld worden bij het ontwikkelen van een website. De vormgeving, de user-interface, de tekstredactie en uiteraard ook de techniek, overal moet rekening worden gehouden met de eventuele beperkingen van de gebruiker.

Hoe eerder je in het ontwikkelproces weet hoe je hiermee rekening kunt houden, hoe gemakkelijker de aanpassing van de website zal gaan. Tot een punt dat er geen extra inspanning hoeft te worden geleverd (en kosten hoeven te worden gemaakt) om een optimaal toegankelijke website te ontwikkelen. Drempelsweg.nl is een voorbeeld van hoe er bij elke discipline rekening is gehouden met toegankelijkheid.

In het volgende hoofdstuk van mijn scriptie volgt de procesbeschrijving van het project Drempelsweg. Nu alle onderdelen besproken zijn beschrijf ik de manier van totstandkoming van elk onderdeel en mijn aandeel daarin. De nadruk ligt daarbij op de projectmatige aanpak van de facilitaire website en haar voorbereiding en onderdelen.
volgende pagina:

Richtlijnen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
 1. deze doelgroepen zijn niet alleen consumenten en zakelijke klanten, maar ook de eigen werknemers, die gebruik maken van interne internetsystemen (intranet). Onder deze eigen werknemers kunnen zich ook gehandicapten bevinden. Ook voor hen moeten internetsites toegankelijk zijn, waarvoor dan naast internetaanpassingen ook computeraanpassingen nodig zijn. Dit betekent dat onze doelgroep, bedrijven en overheidsinstanties, ook behoefte heeft aan informatie over computeraanpassingen.

 2. in de huidige fase van de website -na de openingsmanifestatie- wordt de website ook meer op gehandicapten gericht. Gehandicapten moet zelf (onder leiding van de ambassadeurs) kenbaar gaan maken welke site ze ontoegankelijk vinden en dit aankaarten bij de aanbieder. Op de website komt o.a. een invulformulier dat betrekking heeft op toegankelijkheid, informatieaanbod en bruikbaarheid.Foto: webbouwer Henk werkt met uiterste concentratie aan het toegankelijk maken van een website volgens de W3C-richtlijnen
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Richtlijnen