Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar projectmanagement
Ga naar richtlijnen
Ga naar facilitaire website
Ga naar voorbeeldsites
 
Drempelsweg icoon

ProjectmanagementProjectmanagement heeft geen tastbaar of aanwijsbaar produkt anders dan een goed verlopen project. Het projectmanagement lag in handen van twee partijen: Arthur Andersen en NMG Nieuwe Media Groep. Op papier wellicht een vreemde situatie; in de praktijk overzichtelijk, omdat slechts één partij actief bij het project betrokken was.

In het kort kwam het er op neer dat Arthur Andersen weinig anders deed dan de verschillende deadlines van de projectleden in de gaten houden en verschillende vergaderingen bijwonen. Arthur Andersen had de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van deadlines door alle deelnemers.

Anders was het met het projectmanagement van NMG. Eerst met een, toen met twee en vervolgens met drie projectmanagers (en een accountmanager en een floormanager: ikzelf) is Drempels Weg gemanaged in de eerste vijf, zes maanden tot de openingsmanifestatie.
Het projectmanagement bestond meer uit het inhoudelijk managen van de deelprojecten waarvoor zij verantwoordelijk was. De bouw van het extranet als ondersteuning van het projectmanagement is op initiatief van NMG gebouwd.

NMG stelde de deadlines van haar deelprojecten die door Arthur Andersen in de gaten werden gehouden. De inhoud van de projecten werd door het projectmanagement van NMG gecontroleerd. Belangrijke taken van het projectmanagement waren o.a.:
  • Zorgen dat de onder NMG geplaatste deelprojecten (facilitaire site, demosites, standaardinterfaces, ambassadeurs, richtlijnen) goed verlopen;
  • inhoudelijke bewaking overige deelproject;
  • begeleiding van de ambassadeurs;
  • zorgen dat de door LUST gemaakte schetsen aan de opdrachtgever getoond worden ter goedkeuring;
  • houden van overlegronden tussen de verschillende deelnemers aan het project;
  • verzorgen van een functioneel ontwerp van elk bij NMG ondergebracht onderdeel (in samenwerking met redactie en produktie).
Begeleiding ambassadeurs
De reden dat er op een gegeven moment zoveel projectmanagers waren ligt in het feit dat er steeds meer deelprojecten binnen NMG gingen lopen. Daarnaast kwamen ook de ambassadeurs voor het eerst om de hoek kijken. Wat voor hen allemaal geregeld moest worden was een fulltime taak van een van de projectmanagers. Alleen jammer dat net de projectmanager die vanaf het begin bij het project betrokken was en alle kennis had van wat er moest gebeuren dit voor zijn rekening nam.
Hierdoor was hij heel weinig op kantoor aanwezig en kregen wij het gevoel dat we het allemaal maar zelf moesten oplossen. Op dat moment heb ik mij opgeworpen als floormanager voor zowel de facilitaire website als de demosites.
Een aantal dingen (functioneel ontwerp) die van te voren al bedacht waren, waren ons onbekend en voor ons onbereikbaar door de afwezigheid van deze projectmanager. Hierdoor hebben we alles opnieuw moeten bedenken op het moment dat het gebouwd moest worden. Dat is zelfs niet grappig als je zeeën van tijd tot je beschikking hebt.

volgende pagina:

Richtlijnen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: projectmanager David van NMG in actie
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Richtlijnen