Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
Ga naar openingsmanifestatie
Ga naar gevolgen voor NMG
Ga naar gevolgen voor de overheid
Drempelsweg icoon

Gevolgen voor de overheidDe Nederlandse Rijksoverheid heeft zich nogal wat op de hals gehaald door de intentieverklaringen te ondertekenen, waarin zij beloven hun websites voor januari 2002 toegankelijker te hebben gemaakt.

Ingewikkeld
De websites van de ministeries zijn namelijk allemaal redelijk groot: in de regel staat alle informatie die het ministerie met het publiek wil delen er op. Dit houdt meestal een ingewikkelde en uitgebreide structuur in. Er kunnen wel een aantal aanpassingen aan de huidige sites worden gedaan om ze voor 90% toegankelijk te maken. Maar om deze websites echt toegankelijk te krijgen zullen ze toch opnieuw moeten worden bedacht, ontworpen en gebouwd. En dat kost (veel) geld. Ik verwacht echter dat veel ministeries deze gelegenheid en kans zullen aangrijpen om hun -meestal verouderde- website een flink te vernieuwen.
Gelukkig hebben de bouwers van deze sites tegenwoordig de beschikking over een centraal punt waar ze alle informatie over toegankelijkheid op een overzichtelijke manier kunnen raadplegen: www.drempelsweg.nl.

Om een indruk te krijgen van de problemen op dit moment heb ik een klein onderzoeksrapportje bijgevoegd, waarin de ontoegankelijkheid van verschillende ministeriële websites aan de kaak wordt gesteld. Dit rapport is van voor de vernieuwing van de website van VWS.

Download mijn rapportje over toegankelijkheid en overheidssites
(*.txt-bestand; 5kB; opent in nieuw venster)


Voordelen
De massale vernieuwing van overheidswebsites die het ondertekenen van de intentieverklaring tot gevolg heeft, heeft niet alleen voordelen voor gehandicapten. Een website die voor gehandicapten toegankelijk is, is in de regel ook toegankelijker en gebruikersvriendelijker dan een gewone website. En daarom bruikbaarder voor iedereen.
Denk hierbij alleen al aan het taalgebruik: geen ambtelijke taal, maar simpele, duidelijke omschrijvingen. Ook de navigatie zal meestal duidelijker zijn. De nieuwe website van VWS is daar een voorbeeld van. Ik hoop dat vele ministeries het voorbeeld van VWS snel volgen en snel komen met een verbeterde website.

Overige overheidssites
Met de verbouwing van de ministeriële websites zijn we er nog niet. De overheid beschikt namelijk over een groot aantal websites die over de meest uiteenlopende vraagstukken handelen. Uit ervaring weet ik dat deze meestal niet toegankelijk zijn, omdat ik een aantal ervan zelf heb gebouwd 1. Het gaat dan met name over beleidsondersteunende websites.
Omdat deze websites meestal een tijdelijk karakter hebben, zullen deze op den duur verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe. Het is zaak om juist deze sites, die vanaf het begin af aan bedacht en gebouwd moeten worden, toegankelijk te bouwen.
Ik vind dat VWS hierin het voortouw moet nemen en als opdrachtgever moet eisen dat de site toegankelijk wordt gebouwd.

volgende pagina:

Evaluatie van de stage

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstvoetnoten:
 1. Een paar voorbeelden van beleids- of beslissingsondersteunende websites die ik voor de overheid heb ontworpen en/of gebouwd:

  www.nietafwachten.nl
  over de wachtlijsten in de gehandicaptenzorg

  www.medicijnenvoorarmen.nl
  over aids & malaria in ontwikkelingslanden

  www.trapveld.nl
  over de digitale trapvelden in de dertig grote steden

  www.xpin.nl
  Expertisebureau voor innovatieve beleidsvorming
  Deze is pas gebouwd en als eerste toegankelijk.

  In voorbereiding: het Kenniscentrum Grote Stedenbeleid.

  Niet meer online:
  Verreburen.nl & Europa-interactief.nl
  over de toetreden van nieuwe landen tot de Europese Unie


De website van het ministerie van VWS
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Evaluatie van de stage