Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar resultaten
Ga naar effecten
Ga naar gevolgen
Ga naar openingsmanifestatie
Ga naar gevolgen voor NMG
Ga naar gevolgen voor de overheid
Drempelsweg icoon

De openingsmanifestatieEen van de logische gevolgen van het project Drempels Weg is de openingsmanifestatie, waarbij de intentieverklaringen werden ondertekend om websites toegankelijker te maken.
De openingsmanifestatie is georganiseerd door Ideëel Organiseren. Aan de openingsmanifestatie heeft ook NMG enigszins bijgedragen in de vorm van het opstellen van de intentieverklaring (i.s.m. Politiek Online en W3C), het meedoen aan een debat en het verzorgen van een workshop over toegankelijkheid.


De openingsmanifestatie was voor ons tijdens het project de Enige Grote Deadline, waarvoor alles af moest zijn. Zelden heb ik met zo'n vaste, strikte en in het begin ook ver weggelegen deadline gewerkt.
De oorsprong van de 16 regels uit de intentieverklaring is de prioriteit 1 richtlijnen van het W3C (een uitgebreide versie van de tien geboden).


Intentieverklaring Rijksoverheid


De Ministeries zullen er naar streven om voor januari 2002 hun websites op de volgende punten aan te passen.
 • Richtlijn 1; Lever een tekstequivalent voor elk niet-tekstueel element.
 • Richtlijn 2; Zorg ervoor dat alle informatie die met behulp van kleur wordt overgebracht, ook beschikbaar is zonder kleur, bijvoorbeeld uit de context of uit de opmaak.
 • Richtlijn 3; Gebruik de duidelijkste en eenvoudigste taal die zich leent voor de content van de site.
 • Richtlijn 4; Geef duidelijk veranderingen aan in de natuurlijke taal van de documenttekst en van alle tekstequivalenten (bijvoorbeeld onderschriften).
 • Richtlijn 5; Geef het scherm geen gelegenheid om te flikkeren totdat user agents gebruikers in staat stellen flikkering te sturen.
 • Richtlijn 6; Geef elk frame een titel, zodat je identificatie en navigatie van een frame vergemakkelijkt.
 • Richtlijn 7; Organiseer documenten zo dat ze zonder style sheets gelezen kunnen worden. Als bijvoorbeeld een HTML-document wordt weergegeven zonder bijbehorende style sheets, moet het nog steeds mogelijk zijn om het document te lezen.
 • Richtlijn 8; Zorg ervoor dat equivalenten voor dynamische content worden geactualiseerd, als de dynamische content verandert.
 • Richtlijn 9; Zorg ervoor dat pagina's bruikbaar zijn, wanneer scripts, applets of andere programma-objecten uitstaan of niet worden ondersteund. Als dit niet mogelijk is, lever dan equivalente informatie op een alternatieve toegankelijke pagina.
 • Richtlijn 10; Geef voor tabellen met data de rij- en kolom-headers aan.
 • Richtlijn 11; Gebruik voor datatabellen met twee of meer logische niveaus van rij- of kolom-headers opmaak om data en headercellen te associëren.
 • Richtlijn 12; Lever tekstlinks voor ieder actief gebied van een server-side image map.
 • Richtlijn 13; Lever client-side image maps in plaats van server-side image maps behalve waar de gebieden niet kunnen worden gedefinieerd met behulp van een beschikbaar geometrisch model.
 • Richtlijn 14; Totdat user agents automatisch de tekst van een beeldspoor hardop kunnen voorlezen moet je een auditieve beschrijving geven van de belangrijke informatie van het beeldspoor van een multimediapresentatie.
 • Richtlijn 15; Voor iedere tijdgerelateerde multimediapresentatie, bijvoorbeeld een (animatie)film, kan je equivalente alternatieven synchroniseren (bijvoorbeeld onderschriften of auditieve beschrijvingen van het beeldspoor) met de presentatie.
 • Richtlijn 16; Als je ondanks alle inspanningen geen toegankelijke pagina kan creëren, lever dan een link naar een alternatieve pagina die W3C-technologieën gebruikt, toegankelijk is, equivalente informatie (of functionaliteit) heeft en even vaak wordt geactualiseerd als de ontoegankelijke (oorspronkelijke) pagina.
Deze intentieverklaring heeft betrekking op de volgende websites:
www.minaz.nl, www.minbuza.nl, www.minez.nl, www.minjus.nl, www.minbzk.nl, www.mindef.nl, www.minfin.nl, www.venw.nl, www.minvws.nl, www.minocenw.nl, www.minszw.nl, www.minvrom.nl, www.minlnv.nl.

Voor de gehele tekst met gedane beloftes:
Download het bestand IntentieverklaringMinAlg.txt
(*.txt-bestand; 5kB; opent in nieuw venster)


volgende pagina:

Gevolgen voor NMG

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende Woordenlijstfoto van de ondertekening van de intentieverklaringen

foto van de ondertekening van de intentieverklaringen

foto van de ondertekening van de intentieverklaringen

foto van de ondertekening van de intentieverklaringen
Fig.1-4: minister Van Boxtel en Staatssecretaris Vliegenthart ondertekenen de intentieverklaringen
 

Openingsspeech


In de openingsspeech van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Margo Vliegenthart, ter gelegenheid van de opening van de manifestatie Drempels weg, verteld zij welke mogelijkheden en moeilijkheden er bestaan bij het gebruik van internet.

Hieronder een fragment uit de speech van de staatssecretaris.
"Het gaat vandaag de hele dag over internet en de mogelijkheden die het biedt voor gehandicapten. Internet is uiteindelijk een middel. Het doel is de volledige maatschappelijke integratie van gehandicapten in de maatschappij. Mensen met een beperking moeten in staat zijn als volwaardige burgers te kunnen functioneren. We willen toe naar een samenleving waarin gehandicapten niet meer in een apart hokje worden weggestopt. Dat is goed voor hen zelf en dat is goed voor de samenleving. Ook overheden, bedrijven en instellingen hebben er belang bij dat gehandicapten bij hen in beeld komen: als klant, als werknemer, als ondernemer. We moeten de kloof dichten, de kloof in de digitale wereld en uiteindelijk ook de kloof in de echte wereld."
Op zo'n moment ben je trots en blij dat jij tegelijk daaraan mee hebt mogen helpen dragen.

Download de speech van de staatssecretaris
(*.txt bestand; 7kB; opent in nieuw venster)


Aandacht


Ik hoop dat de aandacht in de pers voor het project, dat tijdens de openingsmanifestatie is aangewakkerd, ervoor zal zorgen dat meer bedrijven overgaan tot het aanpassen van hun website.

Als het maar niet bij deze ene manifestatie blijft. Mijn hoop gaat hierbij uit naar de politiek; er zijn inmiddels zo'n dertig kamervragen geweest over de continuïteit van het project Drempels Weg. Volgend jaar is er een slotmanifestatie, waarbij de balans wordt opgemaakt wat betreft de verbetering in toegankelijkheid.


En verder


Er is nog veel meer te vertellen over de openingsmanifestatie. Op Drempelsweg.nl staat een uitgebreid ooggetuigenverslag van een van de redacteuren van NMG Nieuwe Media Groep, begeleid met foto's.

Bekijk het ooggetuigenverslag van de openingsmanifestatie op de facilitaire website Drempelsweg.nlFig.5-7: Staatssecretaris Vliegenthart geeft haar openingsspeech voor een volle Oranjehal in de Jaarbeurs.
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Gevolgen voor NMG