Drempels Weg homepage
neem contact op met de schrijver sitemap
introductie kern van het verslag afsluitende deel
Ga naar toegankelijkheid
Ga naar achtergronden project
Ga naar vooronderzoeken
Ga naar onderdelen Drempelsweg.nl
Ga naar procesbeschrijving
Ga naar evaluatie project
Ga naar evaluatie stage
Ga naar conclusies & aanbevelingen
Ga naar conclusies
Ga naar verwachtingen
Ga naar aanbevelingen
 
Drempelsweg icoon

VerwachtingenIk verwacht dat Drempels Weg de komende tijd nog meer bekendheid en invloed gaat krijgen onder de aanbieders van websites. Op dit moment is er al duidelijkheid over het vervolgtraject van Drempels Weg. Ik zal hier kort de plannen bespreken voor het komende jaar (fase 3).

De belangrijkste kenmerken voor fase 3 van Drempels Weg zijn:

Doelstellingen
 • Zoveel mogelijk aanbieders van websites (tenminste 100) moeten hun sites toegankelijk hebben gemaakt, conform de 16 richtlijnen die als norm zijn gesteld;
 • Zoveel mogelijk gehandicapten en hun ouders, begeleiders en/of verzorgers moeten de mogelijkheden inzien die het internet biedt aan gehandicapten om maatschappelijk te participeren
Hoofdactiviteiten
 • Ambassadeurs in staat stellen om woordvoerder te zijn, hun achterban te mobiliseren, website aanbieders te bewerken en een denktank te zijn;
 • De omgeving van mensen met een handicap beïnvloeden, zodat belangenorganisaties, ouders, begeleiders, verzorgers en ook gehandicapten zelf zich meer gaan inzetten om gehandicapten online te krijgen;
 • Aanbieders van websites benaderen en over de streep trekken om zo snel mogelijk hun sites toegankelijk te maken voor alle internetgebruikers;
 • De publieke opinie in Nederland bewerken zodat er een maatschappelijke discussie ontstaat over de geringe toegankelijkheid van Nederlandstalige websites en de daarmee samenhangende beperkingen voor mensen met een handicap om maatschappelijk te participeren.
Betrokken partijen
 • Ministerie Volksgezondheid Welzijn & Sport (VWS)
 • Politiek Online (POL
 • Booij en van Bruggen (BKB)
 • Landelijk Bureau Toegankelijkheid (LBT)
 • Casimir
 • NMG Nieuwe Media Groep
Projecten
 • Kwantitatief onderzoek (BKB)
 • Selectie, begeleiding en opleiding ambassadeurs (BKB) 
 • Lobby richting omgeving gehandicapten (POL)
 • Expert meetings (LBT)
 • Train the trainer (Casimir) 
 • Lobby richting aanbieders van websites (POL)
 • Interactieve helpdesk voor website aanbieders (????)
 • Ontwikkeling kwaliteitsmerk (POL)
 • Persactiviteiten en vrije publiciteit (BKB)
 • Week van de toegankelijkheid (LBT)
 • Beheer van website Drempels Weg (NMG)
Thema's
De website Drempelsweg.nl krijgt maandelijks een ander thema.
 • Mei: financiële sector
 • Juni: nieuws & media
 • Juli: vakantie
 • Augustus: werk & onderwijs
 • September: overheid & politiek
 • Oktober: zoeken & vinden
 • November: sport & ontspanning
 • December: winkels
Deze thema's zijn afgestemd op het tijdstip in het jaar waarin ze plaatsvinden.

Websites testen
Er worden voor elk thema een groot aantal websites getest. Met dit testrapport in de hand gaan de ambassadeurs naar de aanbieder van de website om verhaal te halen en over te halen een intentieverklaring te ondertekenen. Getest wordt op:
 • W3C prioriteit 1 richtlijnen
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Bruikbaarheid / relevantie
Gebruiksvriendelijkheid testen
Deze lijst met testpunten hebben we tot nu toe opgesteld. Er komen er waarschijnlijk nog een paar bij. Er wordt een applicatie gebouwd waarin de testers de resultaten kunnen invullen, zodat de uitslagen snel bekend zijn en automatisch het rapport voor de aanbieder van de website kan worden gegenereerd.
 • Navigatie
  Wat vind je van de navigatie? Bijvoorbeeld: is het duidelijk waar je bent in de website? 
 • Vindbaarheid
  Kan je de informatie en / of producten vinden die je zoekt? 
 • Consistentie
  Is er eenheid in de website? Bijvoorbeeld: zijn de kleuren van de linkjes altijd hetzelfde? Staat het menu altijd op dezelfde plaats? Heeft elk onderdeel van de website een duidelijk herkenbare kleur? 
 • Snelheid
  Hoe lang duurt het voordat de website op je scherm is? 
 • Links
  Wat vind je van de links op de website? Bijvoorbeeld: Is het duidelijk dat je al op een link geklikt hebt of niet? Maken de namen van de links duidelijk waar je naar toe gaat? Zijn er ‘dode links’ (links die nergens naar toe gaan)? 
 • Invullen
  Wat vind je van de mogelijkheden om gegevens in te vullen? Bijvoorbeeld: Als je iets bestelt op een website, of als je je aanmeldt voor iets, is het dan duidelijk wat je moet invullen? Moet je veel informatie invullen? Is het ingewikkeld om de informatie te versturen? 
 • Vormgeving
  Wat vind je van de vormgeving van de website? Bijvoorbeeld: Zijn de letters groot genoeg? Kan je goed lezen wat er op de website staat? Zijn er dingen die je afleiden op de website? 
 • Zoeken
  Hoe is de zoekmogelijkheid op de website? 
 • Informatie
  Hoe gaat de website om met verouderde informatie? Bijvoorbeeld: Is er een archief? Is het duidelijk dat informatie verouderd is?
Korte termijn activiteiten voor NMG
 • Nieuwe homepage ontwerpen en bouwen
 • Thematische aanpak verwerken in site
 • Themarapport op site publiceren
 • Website testen op W3C richtlijnen
Lange termijn activiteiten NMG
 • Project coördinatie
 • Ambassadeurs begeleiden
 • Website onderhouden
Ik hoop en verwacht dat het vervolgtraject minstens zoveel impact heeft als de openingsmanifestatie. Als alle honderd sites die getest worden ook daadwerkelijk aangepast worden zijn een aantal van de grootste of belangrijkste websites in Nederland toegankelijk gemaakt.

volgende pagina:

Aanbevelingen

Voor een overzicht:
ga naar de Sitemap

Verklarende WoordenlijstFoto: Ambassadeur Jacko van Dijk zal het komend jaar een grote rol spelen binnen het project Drempels Weg
Fig.1: Ambassadeur Jacko van Dijk zal het komend jaar een grote rol spelen binnen het project Drempels Weg
naar boven
naar boven
Volgende pagina: Aanbevelingen